Skip Navigation LinksEvents

0181749d-290d-47e0-802f-50a8bc49079b
Event
6 juni 2023
KAN platformbijeenkomst ‘Natuur KAN in de stad’
Op dinsdagmiddag 6 juni organiseert het KAN Platform, samen met het SIGS-netwerk (WUR), een groots opgezette KAN platformbijeenkomst.
7285ad70-15bd-4084-93fd-84314550e973
Voor ons ligt een grote bouwopgave, én de wens om dit voor een belangrijk deel binnen bestaand stedelijk gebied te doen. Is het mogelijk om natuurinclusief te verdichten? En daarmee de biodiversiteit van de stad te verbeteren? Hoe doen we dat op stad- en ontwikkellocatieniveau, en hoe maken we meteen de koppeling met klimaatadaptatie, woonplezier en andere opgaven?

Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn de sleutelspelers voor deze opgaven: Rijk en gemeenten, KAN deelnemers (ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven), landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en groensector. Deelname is gratis.

Locatie: Naturalis, Leiden

Datum: dinsdagmiddag 6 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Je kunt hier meer informatie vinden over de platformbijeenkomst. 
c6cca8ce-31f7-47d6-abd1-5c5cc4c64664