Skip Navigation LinksEvents

9af12556-d24f-41d1-900f-d13e39a15ba3
Event
28 juni 2022
Bijeenkomst kostenverhaal en financiële bijdragen
Op 28 juni organiseert NEPROM de bijeenkomst kostenverhaal en financiële bijdragen. 
8b4e4552-4634-4b99-8ef3-d4c9c8cc8d22
Op dinsdag 28 juni organiseert de NEPROM een kennissessie over kostenverhaal en financiële bijdragen. Aanleiding is de recente publicatie van de NEPROM over deze onderwerpen. De handreiking is in opdracht van de NEPROM en samen met vertegenwoordigers van NEPROM-leden opgesteld om de leden voor te bereiden op de op handen zijnde wijzigingen op dit terrein als gevolg van invoering van de Omgevingswet en om aandachtspunten voor de praktijk mee te geven. De bijeenkomst is exclusief voor NEPROM-leden en er zijn geen kosten aan verbonden. 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst: Hoe passen de leerstukken ‘kostenverhaal en financiële bijdragen’ in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet? Wat blijft hetzelfde en wat is er nieuw? Welke bescherming biedt het stelsel aan de projectontwikkelaar? Hoe ziet de toepassing van het kostenverhaal en financiële bijdragen er in een concrete casus uit? Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn de twee schrijvers van de NEPROM-handreiking.

Arjan Bregman (hoogleraar bouwrecht, stafmedewerker IBR en zelfstandig adviseur) schetst de contouren van het nieuwe stelsel. Daarnaast gaat hij onder andere in op de huidige praktijk van anterieur contracteren. Blijft die nog in stand? Waar moet een initiatiefnemer straks op letten in gesprekken met gemeenten? 

Rick Meijer (Stadkwadraat) gaat in op de financiële aspecten van kostenverhaal en financiële bijdragen en de toepassing daarvan.                                                     
Je kunt de NEPROM-handreiking ter voorbereiding van de bijeenkomst opvragen via deze link.                                                                                                                                 
Wanneer: dinsdag 28 juni 2022, 14.00 – 16.30 uur met aansluitend borrel  
Waar: omgeving Amsterdam
Doelgroep: projectontwikkelaars, planeconomen, juristen, en geïnteresseerden onder de NEPROM-leden                                                                                           
Voorzitter: Jan Fokkema, directeur NEPROM                                                                        
Aanmelden: deze bijeenkomst is voor leden. Aanmelden kan via mijn NEPROM of door een mail te sturen naar Sterre Brinkman

Inhoudelijke suggesties: vragen aan de sprekers mag je op voorhand doorgeven aan Nicolette Zandvliet. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen tijdens de bijeenkomst.                                   
8f32f8cb-6a53-4600-8ff3-d97e2cbd9443