Skip Navigation LinksEvents

675f57fc-fa77-449a-9080-3d3d94942adb
Event
25 mei 2021
Webinar Grondbeleid onder de Omgevingswet
De omgevingswet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. De NEPROM organiseert in mei voor haar leden drie online kennissessies over deze wet.
d1017395-a18d-47fb-878d-cf1e7dcd77e1
Deze kennissessie over de Omgevingswet staat in het teken van geld en grond. Welke instrumenten hebben projectontwikkelaars en gemeenten in de gereedschapskist om gebiedsontwikkelingen te realiseren? Kostenverhaal en financiële bijdragen staan daarbij centraal.  Onteigening, gemeentelijke voorkeursrecht en stedelijke kavelruil komen ook kort aan bod. En het sluitstuk ‘nadeelcompensatie’ wordt besproken.   
                                                                                                            
Jeroen Huijben (projectleider Aanvullingswet Grondeigendom bij het Ministerie van BZK) gaat in op diverse verschillen met huidige regelgeving en de bijbehorende kansen en valkuilen voor projectontwikkelaars.                                                                                                                 
                                                                                                              
Wanneer: dinsdag 25 mei a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur; via MS Teams
Doelgroep: projectontwikkelaars, juristen, en geïnteresseerden onder de NEPROM-leden
Voorzitter: Jan Fokkema, directeur NEPROM                                                                          
Inhoudelijke suggesties: vragen aan de spreker mag je op voorhand doorgeven aan Nicolette Zandvliet (n.zandvliet@neprom.nl). Aan het eind van het webinar is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

Aanmelden: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot meijerink of via het ledennet door op de groene aanmeldknop te klikken.

Deze sessie maakt deel uit van een reeks kennissessies over de Omgevingswet. Meld je ook aan voor deze sessies:
11 mei - webinar Duurzaamheid en de omgevingswet
18 mei - webinar Bouwen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging  

 
0215f202-f6ae-43ec-8d58-fbbfe0d0f828