Skip Navigation LinksEvents

81e2c78f-24c4-4b0d-9de5-ef48bb7b92dd
Event
12 september 2024
KAN Workshop Nestvoorzieningen in samenwerking met Vivara Pro
Vermoedelijk wordt vanaf 1 januari 2025 het een wettelijke verplichting om in alle nieuwbouw voorzieningen te treffen voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen. Hoe houdt je hier rekening mee?
1fd8a626-7052-4677-a43a-1143d7e2a6d4
Hoe kun je bij het ontwikkelen en bouwen van nieuwbouw rekening houden met vleermuizen, vogelsoorten als gierzwaluwen, huismussen en zwaluwen en insecten? Een aantal diersoorten gebruikt het liefst onze gebouwen om te broeden, jongen groot te brengen of te overwinteren. Vermoedelijk vanaf 1 januari 2025 wordt het een wettelijke verplichting om in alle nieuwbouw voorzieningen te treffen voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen.
Vivara Pro heeft in samenwerking met het KAN Platform een dag samengesteld voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, overheden en andere geïnteresseerde bouwexperts. Het ochtendprogramma is specifiek voor nieuwbouw. Het middagprogramma is voor zowel bestaande als nieuwbouw professionals interessant.

Tijdens deze laagdrempelige KAN/Vivara Pro Ecodag maak je kennis met de benodigdheden die voor vogels, insecten en vleermuizen van belang zijn: de vijf V’s. Voortplanting, Veiligheid, Voedsel, Vocht, en Verbindingen. Ook krijg je inzicht in de meest actuele in de markt beschikbare voorzieningen. Er wordt duidelijk welke producten voor welke doeleinden het meest geschikt zijn en hoe deze moeten worden toegepast om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Aan het einde van de dag heb je basiskennis van het gedrag van mussen, gierzwaluwen en vleermuizen en weet je hoe je deze kunt faciliteren in jouw gebouwen. Ook heb je basis kennis van de laatste inzichten rond de wettelijke verplichtingen.

Programma 
10.30 Inloop met koffie & thee
11.00 Introductie door Claudia Bouwens, programmaleider KAN Bouwen.
          Praktijkvoorbeelden natuurinclusief bouwen in nieuwbouw, door Henk Alards, ecoloog Vivara Pro
          Lunch
14.00 Welkom middaggasten voor programma nieuwbouw èn bestaande bouw
          Aanpassingen in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Timo Roeke, Vogelbescherming
          Natuurinclusief bouwen (inclusief ongeschikt maken en technologische vernieuwingen). Econsultancy en Vivara
          Pauze
15.45 Klimaatadaptatie en Hittestress. 
          Gemeentelijke Soortmanagementplannen. Econsultancy
16.45  Afsluiting & Netwerkborrel

 
Praktische informatie: 
Datum:  Donderdag 12 september 2024
Tijd:       10.30 uur tot 17.00 uur
Locatie:  Hoofdkantoor Vivara Pro, Vierlingsbeek (NB)
Kosten:  Gratis


 
f02952af-726d-4a5d-baea-169dc7beede8