Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 februari 2019
Bas van de Griendt onderzoekt Sustainable Development Goals
Sinds Bas van de Griendt docent is bij de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM doet hij periodiek onderzoek onder cursisten op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Sinds Bas van de Griendt (Stratego Advies) docent is bij de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM doet hij periodiek onderzoek onder cursisten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Meest recent is een onderzoek naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Achtergronden
In 2015 werden de leden van de Verenigde Naties (VN) het eens over een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling. Alle 193 leden van de VN tekenden voor een ambitieus pakket doelstellingen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor duurzame ontwikkeling. Daarmee verklaren de VN-leden, waaronder Nederland, zich onder meer in te spannen om een einde te maken aan armoede en honger, de aarde te beschermen, de mensenrechten te bewaken en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. In totaal telt het pakket 17 doelstellingen die gerealiseerd dienen te zijn in 2030.

Doelstelling en werkwijze
Onderzocht is welke van deze SDG-doelstellingen in de ogen van vastgoedprofessionals vooral van belang zijn met het oog op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daartoe is cursisten van de NEPROM Leergang Projectontwikkeling o.a. gevraagd 100 punten te verdelen over wat in hun ogen de belangrijkste SDG’s zijn voor de gebouwde omgeving en bij projectontwikkeling.

Resultaten
De eerste voorlopige resultaten * laten zien dat SDG 11, die gaat over ‘Duurzame Steden en Gemeenschappen’, het hoogste scoort bij vastgoedprofessionals. Op een opvallende tweede plaats komt ‘Goede Gezondheid en Welzijn’ (SDG 03), wat daarmee veel hoger eindigt dan in een eerder vergelijkbaar onderzoek onder vastgoedprofessionals. Gezondheid en welzijn scoren beter dan bijvoorbeeld energie (SDG 07) en klimaat (SDG 13). En ook beter dan ‘Verantwoorde Consumptie en Productie’ (SDG 12), wat refereert aan Circulaire Economie. En ook die laatste is, net als gezondheid en welzijn, een sterke stijger. Innovatie (SDG 09) is daardoor verdrongen uit de top 5, maar staat nog altijd op een stevige zesde plaats, op afstand gevolg door de overige SDG’s.

* Het definitieve onderzoek is naar verwachting eind mei / begin juni beschikbaar.

Ter vergelijking
Volgens een recent onderzoek onder Nederlandse bedrijven (industrie, financiële dienstverleners en IT-sector) van november 2018  staat ‘eerlijk werk en economische groei’ (SDG 08) op de eerste plaats en ‘klimaatactie’ (SDG 13) op de tweede plaats. De Top 3 wordt daarbij gecompleteerd door SDG 12: ‘verantwoorde consumptie en productie’.

Volgens een daarmee vergelijkbaar wereldwijd onderzoek, eveneens uit 2018, bestaat de Top 5 van de meest relevante en prioritaire SDG’s uit 1. ‘eerlijk werk en economische groei’ (SDG 08), 2. ‘klimaatactie’ (SDG 13), 3. ‘verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12), 4. ‘goede gezondheid en welzijn’(SDG 03) en 4. ‘industrie, innovatie en infrastructuur’ (09).

Reflectie
We vroegen Bas van de Griendt om zijn mening te geven over de voorlopige resultaten van dit onderzoek: "Ik pik er zelf drie dingen uit die wat mij betreft het meest opvallend zijn. Ten eerste zijn de SDG’s weliswaar al een paar jaar geleden vastgesteld door de Verenigde Naties, maar in de vastgoedsector zijn ze nog maar nauwelijks bekend. Twee van de drie respondenten geven aan dat ze de SDG’s nog niet kennen totdat ze deelnemen aan het onderzoek. Dat beeld wordt ook bevestigd door de verantwoordelijke SDG-coödinator van de Verenigde Naties voor Nederland."

"Verder staat het letterlijk en figuurlijk bouwen aan duurzame steden en gemeenschappen voorop. Vanuit de vastgoedsector bezien natuurlijk niet verrassend, maar het wijkt wel af van vergelijkbaar onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en wereldwijd onderzoek. Daar staat namelijk steevast ‘eerlijk werk en economische groei’ (SDG 08) op de eerste plaats, wat voor vastgoedprofessionals veel lager scoort. Maar dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat niet gevraagd is naar wat voor de bedrijfsvoering belangrijk is, maar voor de gebouwde omgeving en vanuit het perspectief van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Opvallend is ook, ten slotte, dat gezondheid en welzijn met stip naar een tweede plaats zijn gestegen en dat men zich nu ook uitspreekt over het belang van verantwoorde productie en consumptie. Dat laatste heeft vermoedelijk te maken met de aandacht voor circulaire (bouw)economie." 
  
Meer weten over het onderzoek, de SDG’s of duurzaamheid in de gebouwde omgeving? Neem dan contact op met Bas van de Griendt (06 - 22088422) of kijk op stratego-advies.nu.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bas-van-de-griendt.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bas-van-de-griendt.jpg

Tags