Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 januari 2020
Drie nieuwe NEPROM-bestuursleden
Viviane Regout (Ymere), Phillip Smits (Blauwhoed) en Tobias Verhoeven (Synchroon) zijn per 1 januari toegetreden tot het bestuur van de NEPROM. Een korte kennismaking.

Viviane Regout, directeur Portefeuillevernieuwing bij Ymere, vertelt dat het voor haar een mooie kans is om op bestuursniveau een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering van het vak. “Door mijn corporatie ervaring breng ik een ander geluid en meer diversiteit in het bestuur. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gebouwde omgeving zo goed mogelijk te maken. Daar lever ik graag een bijdrage aan, met een open mind en gericht op samenwerking.”

Met ingang van 1 januari is Regout naast bestuurder ook voorzitter van de commissie Duurzaamheid. “Als projectontwikkelaars zetten we ons in door het verduurzamen van gebouwen, maar er is meer nodig. De volgende stappen zijn sturen op circulariteit, gezondheid en natuur inclusiviteit. Die thema’s wil ik gaan agenderen.” Maar ook over andere onderwerpen heeft zij al nagedacht. “Sinds 2012 zet ik me bij Ymere in voor betaalbaar en goed wonen in de MRA. Juist in een gebied waar de druk op de woningmarkt hoog is willen wij zorgen voor tegendruk en ook mensen met een bescheiden inkomen een goede woning bieden. Mijn focus ligt op het professionaliseren van onze portefeuillesturing, comaking, goed opdrachtgeverschap en het zorgen voor een ‘great place to work’. Ik besteed veel aandacht aan teamontwikkeling, diversiteit en een cultuur van leren, waarderen en verbeteren. Dat zijn ook mooie onderwerpen om bij de NEPROM in te brengen.” Regout heeft veel vertrouwen en zin in haar nieuwe rol.  “Onder leiding van NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter gaan we een nieuwe fase in. We laten ons in het publieke debat horen over de toekomst van de ruimtelijke ordening. Een mooi voorbeeld vind ik de manier waarop we ons mengen in het stikstof- en PFAS-dossier.”

Viviane Regout website.png 
Foto: Viviane Regout

Precies ontwikkelen wat meer waarde en welzijn biedt voor iedereen
“Voor de oplossingen van morgen moeten we anders durven denken en doen”, steekt Phillip Smits van wal op de vraag hoe hij het bestuur van dienst wil zijn. “Onze kernwaarden van waaruit we dit doen – passie, verbindend, waardevol, slim en lef – zijn een belofte naar onze klanten en onszelf.” Smits, CEO bij Blauwhoed, heeft het bedrijf dat sinds 1616 bestaat de afgelopen jaren omgesmeed tot een verrassend klantgerichte en innovatieve projectontwikkelaar. Vervolgt: “Ik heb een sterke intrinsieke motivatie om met deze overtuiging en ervaring bij te dragen aan branchebrede uitdagingen. Vooral ook omdat we samen het verschil kunnen maken en onze maatschappelijke rol moeten benutten.” Hij verwacht dat hij deze kracht, samen met zijn medebestuursleden, goed kan inzetten als bestuurslid van de NEPROM. “Ik sta voor ontwikkelingen die bijdragen aan het welzijn, gezondheid en geluk van mensen. Ik geef de branche graag een zetje op diverse gebieden zoals innovatie, data, klantgerichtheid, emissieloos ontwikkelen en betaalbaarheid. Big data is bijvoorbeeld essentieel om het juiste product op het juiste moment en op de juiste plek met de passende kwaliteit en prijs te ontwikkelen op basis van latente behoeften. Uiteindelijk ontwikkel je precies dat wat de markt vraagt: het creëren van zowel waarde als welzijn voor bewoners, omwonenden én alle publieke en private betrokken partijen.” Smits zit bovendien vanaf heden de Juridische commissie voor.

Phillip Smits-042.JPG 
Foto: Phillip Smits

Kennis delen en van elkaar leren om steden te verbeteren
Tobias Verhoeven werkt inmiddels bijna 12,5 jaar bij Synchroon en zit sinds 2012 in het directieteam. Zijn focus ligt op acquisitie en conceptontwikkelingen. Belangrijkste reden voor Verhoeven om toe te treden tot het bestuur? De ontwikkelaar ‘pur sang’ laten zien. “Ik wil vooral een inbreng leveren die gaat over de inhoudelijke kant van het vak als projectontwikkelaar. Voor Synchroon is de NEPROM een belangrijke vereniging die een goede bijdrage levert aan de professionaliteit van onze branche. Naast de jarenlange relatie wil ik ook persoonlijk een bijdrage leveren.” Een rol die hij als voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling verder tracht in te vullen. “Het maken van goede inclusieve steden, waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en leven, is de drijfveer van Synchroon. Maar kennis delen over dit onderwerp en van elkaar leren om steden te verbeteren, zijn beweegredenen voor mij om in de commissie plaats te nemen. Waarbij zaken die de klimaatverandering raken mijn speciale aandacht zullen krijgen, net als de stedelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in de Nederlandse achterstandswijken.”

Tobias Verhoeven website.png 
Foto: Tobias Verhoeven

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Bestuur%20website.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Bestuur%20website.jpg

Tags