Nieuws
19 mei 2020
Webinar ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’
​In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Op 24 juni wordt het platform 'Klimaatadaptief bouwen met de natuur' gelanceerd via een webinar.

​In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving. Daarom lanceren Bouwend Nederland, NVB-Bouw en de NEPROM het platform ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN).

Binnen het KAN-platform gaan gemeenten, corporaties, beleggers, projectontwikkelaars en bouwers kennis delen over klimaatadaptieve en natuurinclusieve projecten.

Webinar op 24 juni
Op 24 juni, van 10.00 tot 11.30, wordt het KAN-platform gelanceerd via een webinar o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM) en Coen van Rooyen (NVB-Bouw). Zet de datum alvast in je agenda. Claudia Bouwens (Programmaleider KAN) zal het KAN-platform toelichten, jou uitnodigen om deel te nemen en al jouw vragen beantwoorden. Ook zullen enkele projectontwikkelaars cases over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen presenteren en met jou bediscussiëren.

Roy Nijenhuis van KondorWessels Projecten gaat in op de casus Stadsblokken Meinerswijk. Deze natuurinclusieve woningbouwontwikkeling voegt 71 hectare nieuwe natuur toe. Bovendien maakt het project in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ een waterstanddaling bij hoge waterstanden in de rivier mogelijk. Frank Vonk, landschapsarchitect bij AM, vertelt over wonen op landgoed Wickevoort in Haarlemmermeer. Een ontwikkeling waarbij nieuwe woningen, bestaande voorzieningen en het landschap elkaar versterken.

Deelname aan het KAN-platform
De initiatiefnemers nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het KAN-platform. Voor deelname gelden zes spelregels:

1.Deelnemers zijn gemeenten, corporaties, beleggers en bouwers/ontwikkelaars. Lid-bedrijven van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw hebben voorrang. Deelnemers hebben de intentie om vóór 1 januari 2023 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie én natuur. Projecten kunnen worden opgegeven met behulp van het KAN-project aanmeldformulier.
2.Bij elk aangemeld project participeren zowel de gemeente als de projectontwikkelaar/bouwer in het KAN-platform.
3.Deelnemers geven toestemming voor opname van het project in de database van RVO.
4.Volgens een nog nader te ontwikkelen model zal geanalyseerd worden in welke mate het project klimaatadaptief en natuurinclusief is. Deelnemers leveren hiervoor projectgegevens aan. Bewonerswaardering zal ook een rol spelen in dit model.
5.Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring, met elkaar en met andere stakeholders.
6.Aanmeldingen kunnen tot 24 juli 2020 worden ingediend. Er worden maximaal 30 projecten geselecteerd, de selectie wordt uiterlijk eind augustus bekendgemaakt.

Aanmelden voor het KAN-platform

Aanmelden voor het webinar


Delen via Social Media