Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 december 2020
Bevorderen van houtbouw in MRA
De ambitie is dat vanaf 2025 20% van de MRA-woningproductie in hout wordt uitgevoerd, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter heeft een eerste reactie namens de ontwikkelaars en markt gegeven.

Op 2 december vond de State of the Region plaats in de MRA. De MRA wil 'duurzaam uit de crisis', met investeringen in innovaties die bijdragen aan de duurzaamheidsambities zoals verwoord in de MRA-Agenda 2020-2024. Tijdens de State of the Region, met burgemeester Halsema in de hoofdrol, zijn vijf Green Deals van de MRA gelanceerd. Een van de Green Deals heeft betrekking op het bevorderen van houtbouw in MRA.

Bestuurders hebben daar intenties over uitgesproken en ze hebben de NEPROM-voorzitter gevraagd om namens de ontwikkelaars en markt daar een eerste reactie op te geven. Bij de aankondiging van deze Green Deal is onderstaande tekst naar buiten gebracht:

"Circulaire houtbouw
Vanaf 2025 is 20% van de MRA-woningproductie van hout, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks ca. 220.000 ton CO2 uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van o.a. stikstof op.

Met aanzienlijk meer circulaire, biobased houtbouwwoningen en voldoende locaties worden woningen sneller gebouwd, zijn betaalbaarder en is er minder bouwafval. Naast overheden worden alle relevante stakeholders in de vastgoedbranche en bouwsector (van startups tot de grote bedrijven), de corporatiesector, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, bestaande platforms en netwerken betrokken. Bouw- en ontwikkelpartijen reageren positief op deze intentie, ze breiden graag hun huidige portfolio aan houtbouwprojecten uit:

  • Realisatie in 2 jaar van 2 a 3 productie- en assemblagefaciliteiten voor houtbouwwoningen in de regio; geeft economische impuls, vergroot innovatiekracht en creëert 1750 tot 3700 banen. Purmerend, Almere en Lelystad gaan vestiging daarvan in eigen gemeente onderzoeken.
  • MRA onderzoekt met landschapsbeheerders, rijk en provincies of de aanleg van enkele honderden hectaren productiebossen in Noord-Holland en Flevoland mogelijk is voor voorzieningen van eigen houtbehoefte op termijn en het vergroten van biodiversiteit en recreatiemogelijkheden in de regio."

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter heeft hier in positieve bewoordingen op gereageerd . Zij heeft benadrukt dat samenwerking met marktpartijen van grote belang is om deze Green Deal tot uitvoering te brengen. De NEPROM legt zich niet vast op die 20%, maar vindt het wel een mooie stip op de horizon. Veel NEPROM-leden hebben al ervaring opgedaan met houtbouw en zij streven er op vele manieren naar streven om de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om biobased en circulair bouwen.

Samen met overheden en andere partijen in de MRA, maar ook in andere regio's, wil de NEPROM zich er voor inzetten om meer ervaring op te doen met houtbouw in (woning)bouwprojecten en op basis daarvan te bezien of en op welke manier meer innovaties en toepassingen op dat terrein bevorderd kunnen worden. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/MRA.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/MRA.jpg

Tags