Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/nieuwbouw-4.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/nieuwbouw-4.jpg
Nieuws
17 mei 2022
Populair nieuws over gebiedstransformatie
Participatie is het onderwerp van deel 1 van een reeks meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties en webinars van het programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is.

Knelpunten rond stedelijke gebiedstransformaties doorgronden en oplossen, projecten versnellen en kennis verankeren in onderwijs en opleidingen. Met die doelen startte vijf jaar geleden het programma Stedelijke Transformatie op initiatief van de NEPROM en de G40. Inmiddels is een schat aan informatie opgebouwd. In deze reeks brengen we de meest gelezen, bekeken en beluisterde artikelen, publicaties, webinars en podcasts onder de aandacht. Deze keer geen lijstje, maar een themagericht overzicht. 

Participatie was het onderwerp van het meest gelezen nieuwsbericht. Het onderwerp scoorde ook goed in de aankondigingen van bijeenkomsten, het terugkijken en -luisteren van webinars en bij best gelezen publicaties. Onderstaand een overzicht. 

Essay Participatie georganiseerd door private partijen

Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar blijkt een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het blijkt zowel een voorwaarde, aanwinst, obstakel als kans. Met de nieuwe Omgevingswet wordt die omgevingsparticipatie in een aantal gevallen verplicht. Niet alleen voor overheden, maar voor iedere initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. Daarop is nog lang niet iedereen goed voorbereid. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft daarom een essay. 

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Tijdens een online themasessie verkenden de deelnemers de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma's, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? De opname van het plenaire deel van het webinar en de presentatie door Wouter Jan Verheul van het essay Participatie georganiseerd door private partijen – Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie, zijn hier terug te kijken te beluisteren als podcast. 

Het ontwikkelaarsperspectief: private kosten en baten van participatie 

Private partijen hebben steeds meer ervaring met het organiseren van participatie in stedelijke transformatieprojecten. Is participatie voor de ontwikkelaar vooral een noodzakelijk kwaad en kostenpost of ook een kans? Daarover vertelden Erwin Heurkens (TU Delft), Fransje Sprunken (FSD) en Mireille Knape (BPD) tijdens een online themasessie die online is terug te zien en te luisteren. 

Online participatie door corona

Kort na het ingaan van de eerste ingrijpende coronamaatregelen schreef het programma Stedelijke Transformatie een artikel over het organiseren van participatie op afstand. Dit artikel bundelt voorbeelden van vóór corona en nieuwe ervaringen en gaat in op de vraag of iedereen bereikt wordt.   

Webinar: Online participatie in coronatijd

In een webinar deelde Harmen van Doorn van Citisens de resultaten van een onderzoek naar participatiewensen. Michiel Hulshof van Tertium lichtte een 3-stappenstrategie toe voor effectieve inzet van online participatie aan de hand van de casus De Nieuwe Kern. Over de middelen die de gemeente Rotterdam inzet, waaronder de app GemeentePeiler, vertelde Sharaifa Mik. Als laatste behandelde Esmee Jansen van Sweco de fasebenadering die de gemeente Den Bosch in de gebiedsontwikkeling De Groote Wielen, in het deelgebied Noordoosthoek. Op deze pagina kun je het webinar terugkijken of -luisteren en het verslag lezen. 

Van inwonersavond naar online participatie: 5 tips  

Bij gebiedsontwikkelingen werd participatie vóór COVID-19 vooral ingevuld met een inwonersavond. Toen een fysieke bijeenkomst door de coronamaatregelen niet meer wenselijk was, vroeg Bureau Citisens ondervroeg aan haar onderzoekspanel over participatie doen. Lees de 5 tips die uit het onderzoek komen. 

Een succesvolle smart city dankzij een datagedreven participatieaanpak

Bij een datagedreven participatieaanpak is het belangrijkste dat je aansluiting zoekt bij wat mensen boeit en bezighoudt. Lees het verslag van de sessie over smart cities tijdens het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie. 

Vragen over participatie? De inspiratiegids geeft antwoord (en voorbeelden)

Binnenstedelijke transformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door zo snel mogelijk samen om tafel te zitten, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Het samenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en creativiteit vergroten dus de waarde van je plan. Anita van de Looij en Marte Kappert van de Katalysator Participatie geven in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet voorbeelden hoe je participatie slim inzet bij gebiedstransformaties. 

Meer informatie 

Participatie bij gebiedstransformatie komt ook aan bod in een van de sessies op het jaarcongres Stedelijke Transformatie.  

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Stedelijke Transformatie om alle interessante artikelen en aankondigingen van bijeenkomsten direct te ontvangen.  

Tags