Nieuws
5 december 2017
NEPROM zoekt programma-coördinator voor LPO
Voor de Leergang Projectontwikkeling zoeken wij een programma-coördinator die zich als zzp-er aan de NEPROM wil verbinden.
Voor de Leergang Projectontwikkeling zijn wij op zoek naar een programma-coördinator die zich als zzp-er aan de NEPROM wil verbinden. 

Ruim 30 jaar geleden heeft de NEPROM met de Leergang Projectontwikkeling het initiatief genomen om jonge professionals een integraal overzicht te bieden van het vastgoedproces. Intussen hebben ruim 3000 deelnemers deze  leergang gevolgd. Deze interactieve en op de actualiteit van vandaag afgestemde en praktijkgerichte leergang geeft de deelnemers in een beknopt tijdsbestek inzicht in het gehele proces van ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed. Een leergang die voor veel ontwikkelmaatschappijen een begrip en een ‘must’ is geworden. 

Functie-omschrijving
Voor de leergang Projectontwikkeling zijn wij op zoek naar een programma-coördinator die zich als zzp-er aan de NEPROM wil verbinden. U gaat 2 à 4 leergangen per jaar begeleiden. Iedere leergang bestaat uit vier blokken van twee aaneengesloten dagen en een afsluitende presentatie van een groepscasus. 
 • U bent voor de deelnemers, de docenten, de jury, de gastsprekers  en de NEPROM het inhoudelijke aanspreekpunt voor de leergang Projectontwikkeling. U werkt nauw samen met de manager Professionalisering van de NEPROM.  
 • Samen met de docenten en de NEPROM slaagt u er in om iedere  leergang succesvol te laten verlopen. 
 • Tijdens de leergang bent u bij alle dagdelen aanwezig en vervult u de rol van dagvoorzitter/ procesbegeleider. U begeleidt met didactische vaardigheden en inzichten, het leer- en ontwikkelproces van de deelnemers.  
 • U begeleidt (nieuwe) docenten zowel in de aanloop naar de leergang als tijdens de leergang. U geeft feedback. Op basis van de evaluaties doet u suggesties voor aanpassingen in de leerstof, de didactiek en de interactie. 
 • U licht bij de start van de leergang de praktijkcasus toe en u begeleidt samen met de (vaste) casusbegeleider de deelnemersgroepen  bij de casus en het investeringsvoorstel. 
 • Tijdens de eindpresentaties ontvangt u de juryleden en leidt u hen en de deelnemers door de dag heen. 
 • U geeft feedback tijdens en na afloop van de leergang aan de deelnemers. 
 • U stemt de casus af met de projectleider van de casus gemeente. Indien aan de orde gaat u op zoek naar een nieuwe casus voor de leergang.
 • U organiseert, samen met de NEPROM elke twee jaar een docenten-dag voor de docenten van de Leergang Projectontwikkeling. 

Wat verwachten we van u? 
 • U bent een ervaren projectontwikkelaar. U vervult nu of heeft in het verleden een (bij voorkeur leidinggevende) functie vervuld bij een ontwikkelmaatschappij. 
 • U heeft  ervaring met de “spin in het web”-rol van de projectontwikkelaar.
 • U beschikt over enthousiasme en didactische vaardigheden om jonge professionals op interactieve wijze nieuwe competenties aan te leren.  
 • U heeft  ervaring met het verzorgen van lezingen, cursussen of  opleidingen. 
 • U heeft affiniteit met deze leergang, de doelgroep en de activiteiten van de NEPROM. U heeft bij voorkeur de leergang Projectontwikkeling in het verleden gevolgd. 
 • U bent op de hoogte van de actualiteit rondom projectontwikkeling  en u bent  in staat om de andere docenten aan te zetten tot het actualiseren of vernieuwen van hun bijdrage aan de leergang.
Wat is de tijdsinvestering?
Een leergang bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 2 afzonderlijke dagen. Daarnaast begeleidt u de deelnemers, spreekt u de docenten en beoordeeld u de casussen. Wij schatten in dat uw tijdsinvestering rond de 8 uur per week zal zijn.  

Meer weten over de Leergang Projectontwikkeling? 
Meer informatie over de Leergang Projectontwikkeling vindt u op deze pagina.

Heeft u belangstelling voor deze rol? 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het mailen van een motivatiebrief en uw curriculum vitae naar opleidingen@neprom.nl. Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van bovenstaande beschrijving,  dan kunt u telefonisch contact opnemen met Sandra Beekmans, manager Professionalisering op 06-55 15 5329 of met Jan Fokkema, directeur NEPROM op 070- 386 62 64.

Delen via Social Media