Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 juni 2023
Webinar Startbouwimpuls 20 & 22 juni
Op 20 en 22 juni organiseert BZK webinars over de startbouwimpuls (sbi) met als doel gemeenten en marktpartijen op korte termijn te informeren over de ins en outs van de maatregel.

Een van de extra overheidsmaatregelen die genomen wordt om door te kunnen bouwen in 2024 is de zogeheten startbouwimpuls. Gemeenten kunnen met marktpartijen binnenkort subsidie aanvragen voor hun projecten die dreigen te vertragen of on hold gezet te worden.

Inhoudelijke toelichting
De digitale sessies zijn bedoeld om gemeenten en marktpartijen op korte termijn te informeren over de ins en outs van de startbouwimpuls. Het loket voor het aanvragen van deze sbi opent na de zomer en dit jaar nog worden de subsidies toegekend. 

Inventarisatie mogelijke projecten
De periode tot en met het zomerreces wordt benut om een beter inzicht te krijgen in de totale opgave, het type projecten dat bij de betrokken medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen in beeld is en om het afwegingskader voor de Startbouwimpuls verder aan te scherpen. Daarom wordt aan gemeenten en marktpartijen gevraagd om een globale inventarisatie van projecten aan te leveren die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de impuls. Gebruik hiervoor dit format. Tijdens de webinars wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

NB: de globale inventarisatie is niet gekoppeld aan de beoordeling. Het gaat om een eerste opsomming van mogelijke projecten. Je kan deze mogelijke projecten in het speciale format tot 21 juli sturen naar sbi@minbzk.nl

Meld je aan op een van de volgende data:
 *   Dinsdag 20 juni van 13:00 tot 14:30 uur
 *   Donderdag 22 juni van 13:00 tot 14:30 uur

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/update%20inschr.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/update%20inschr.jpg

Tags