Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/theo-rietkerk.jpg
Nieuws
31 januari 2013
‘Regie provincie bij vastgoedontwikkeling steeds strikter’
Het congres ‘Regionale afstemming kantoor- en winkelontwikkelingen’ leverde veel geanimeerde discussies op.

Dit artikel is overgenomen van PropertyNL 

De provincie Overijssel staat geen nieuwe kantoorplannen toe, tenzij de ontwikkelaar een ‘heel goed verhaal heeft’. Ook op de winkelmarkt zal de provinciale overheid steeds scherper ingrijpen. Dat zei gedeputeerde Theo Rietkerk (foto) van de provincie Overijssel gisteren tijdens het congres ‘Regionale afstemming kantoor- en winkelontwikkelingen’ dat de Neprom gisteren in samenwerking met PropertyNL organiseerde.

Rietkerk zei ook dat andere provincies vergelijkbaar met Overijssel handelen. Vorig jaar kwamen provincies verenigd in het IPO, VNG, Rijksoverheid en de diverse brancheverenigingen in een kantorenconvenant tot afspraken hoe tot betere afstemming te komen voor kantoorontwikeling. Rietkerk zei dat ook voor de winkelmarkt nu de ‘regie moet worden opgepakt’. Elke provincie zou een provinciale detailhandelsvisie moeten hebben en de ‘doorzettingskracht’ moeten hebben om ongewenste winkelontwikkelingen te voorkomen.
Tijdens het congres spraken Henk Ovink (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Arthur van Dijk (wethouder Haarlemmermeer), hoogleraar Pieter Tordoir en ontwikkelaars Nicole Maarsen, Isaäc Kalisvaart en Heino Vink over de spanning tussen enerzijds regie en afstemming en anderzijds het belang om de markt zijn werk te laten doen.

Bestuurslid Nicole Maarsen van de Neprom beklemtoonde het belang van grotere regionale transparantie van posities en ontwikkelingen, een belangrijke voorwaarde voor marktpartijen om een sluitende business case te kunnen maken. ‘Zonder zicht op een nieuwe invulling ga je een gebouw niet slopen.’
Tijdens de discussie bleek dat tussen leidende ontwikkelaars Multi Vastgoed en MAB flinke verschillen van inzicht bestaan over de vraag in hoeverre de overheid in de markt moet ingrijpen. Isaäc Kalisvaart van MAB hield een pleidooi voor zoveel mogelijk marktwerking terwijl Heino Vink er juist weinig vertrouwen heeft dat de markt evenwichtiger zal worden als de markt zijn gang gaat. Hij vindt juist dat de overheid stevig moet ingrijpen: ‘De overheid heeft een belangrijke taak. Ontwikkelaars zullen altijd hun kans grijpen. Afstemming is dan plotseling veel minder belangrijk.’

Nicole Maarsen zei dat het heel belangrijk is dat de professionale markt, die altijd sterk versplinterd is geweest in deelbelangen, juist in deze tijd meer met één mond gaat spreken. ‘Wat ons bindt is dat wij staan voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving.’

Zie ook: 
Regionale regie, met ruimte voor marktwerking (gebiedsontwikkeling.nu)
‘Gemeenten en markt nu ook aan zet’ (NEPROM)

Download de presentaties van de sprekers:

arthur-van-dijk-regionale-afstemming.pptx
henk-ovink-regionale-afstemming.ppt
pieter-tordoir-regionale-afstemming.ppt