Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 februari 2019
Actieplan Woningbouw en voorbereiding Woondeal Zuid-Holland
Op 11 en 18 februari vonden in het kader van het Actieplan Woningbouw twee werksessies plaats ter voorbereiding op de Woondeal Zuidelijke Randstad die binnenkort ondertekend wordt.

Op 11 en 18 februari vonden in het kader van het Actieplan Woningbouw twee werksessies plaats ter voorbereiding op de Woondeal Zuidelijke Randstad die binnenkort ondertekend wordt. Na een korte toelichting over de context van de sessies werd gezamenlijk gewerkt aan thema’s rond het versnellen van woningbouw, zoals bouwcapaciteit en strategisch gedrag, het maximaal benutten van bestaande ruimte en vraag- en toekomstgericht bouwen.

De deelnemers konden tijdens de sessies aangeven welke harde projecten men als meest kansrijk ziet om voor 2025 te versnellen, en wat daar voor nodig is. Verder kon men aangeven waar de kwalitatieve tekorten zitten, hoe er meer vraaggericht gebouwd kan worden, en aan welke knoppen nog meer gedraaid kan worden om de woningbouw te versnellen.

Geef projecten door die een zetje kunnen gebruiken
De partijen werden opgeroepen om grote woningbouwprojecten door te geven die nog wel een zetje kunnen gebruiken wat betreft versnellen (projecten met meer dan een paar honderd woningen). Heb je zo’n project? Geef het dan door aan Sander Voogt. Vermeld de naam van het project, locatie/gemeente, aantal woningen, stand van zaken (gestart/start bouwjaar), voorliggende uitdaging of knelpunt en contactgegevens van de projectleider of bouwcoördinator. Dan geven wij dit in één keer door aan de Provincie Zuid-Holland.

Op basis van de uitkomsten van de werksessies zullen de onderwerpen voor de zogenaamde 'doorbraaktafels' worden bepaald. De start van deze tafels is een onderdeel van de Woondeal die binnenkort wordt ondertekend. Daarnaast zal de Woondeal onder meer afspraken bevatten om met elkaar tot een goede spreiding en realisatie van betaalbaar aanbod te komen, om kansen voor specifieke doelgroepen te verbeteren en om de handen ineen te slaan rond de voorbereiding van het voorgenomen Verstedelijkingsakkoord dit najaar.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuidholland.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuidholland.jpg

Tags