Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 oktober 2018
De kern van projectontwikkeling
In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam werd eind vorige maand aandacht besteed aan het geheel vernieuwde Handboek Projectontwikkeling. Dit in het kader van de reeks Urban Books.

In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam werd eind vorige maand aandacht besteed aan het geheel vernieuwde Handboek Projectontwikkeling. Dit in het kader van de reeks 'Urban Books'. Redacteur en hoofdauteur Gert-Joost Peek ging in gesprek met een panel - een aantal vernieuwers als het gaat om de ontwikkeling van de gebouwde omgeving - en de ruim dertig aanwezigen in de zaal.

Bij projectontwikkeling draait het niet alleen om marketing. Een projectteam moet ook mensen aantrekken die verstand hebben van bouwtechnieken. Een concept moet zowel robuust als flexibel zijn. En de overheid kan de slag niet alleen maken en heeft daar projectontwikkelaars voor nodig. Tijdens de presentatie van het nieuwe Handboek Projectontwikkeling in Pakhuis De Zwijger maakte Gert-Joost Peek, lector aan de Hogeschool Rotterdam die het boek met Ellen Gehner redigeerde, een wandeling door het boek en leverde hij munitie aan voor discussie.

Gevolgen van de crisis
Het vak projectontwikkeling is volop in ontwikkeling. De gevolgen van de crisis, de komst van de Omgevingswet, nieuwe vormen van samenwerking en verdere hervormingen in het omgevingsrecht, maken dat er grote behoefte is aan een nieuw Handboek Projectontwikkeling. Het oude boek dateert van 2008 en is in 2010 bijgewerkt. “De wereld is na de crisis behoorlijk veranderd. Een van de gevolgen is dat dat we bij projectontwikkelingen verschillende startpunten zijn gaan kennen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de transformatie van bestaande gebouwen.”

Het belang van samenwerken
Los van een hoofdstuk over de kern van projectontwikkeling, waarbij het gaat over het werkveld, de professie en het bedrijf en de ontwikkel strategieën, zijn er nog zeven hoofdstukken. Opvallend is de keuze om deze keer een hoofdstuk over samenwerken op te nemen.  Dat is enorm belangrijk omdat samenwerking, zowel binnen een team als met professionele partners, helpt om iets van de grond te krijgen. Alleen in samenspel met overheden (gemeenten), maar ook collega-bedrijven, beleggers, financiers, bouwers,  woonconsumenten en omwonenden maakt een concept kans om te slagen. “Samenwerking is randwoorwaardelijk om iets voor elkaar te krijgen.” 


Praktijkvoorbeelden

In het boek is verder onder meer aandacht voor publiek en privaat recht en de drie kernactiviteiten voor projectontwikkelaars: tekenen, rekenen en ondertekenen. Daarnaast komen er acht praktijkvoorbeelden voorbij.  De projectbeschrijvingen tonen aan dat de ideaaltypische ontwikkelstrategieën nooit in de realiteit (praktijk) voorkomen. “Het is een compleet boek en de cases maken het leuk om te lezen”, merkten Wouter Blom, ontwikkelaar bij OVG en EDGE Technologies op. “Maar ik mis wel een visie op toekomstige ontwikkelingen zoals de energietransitie.”

De kern van projectontwikkeling
Het was volgens Gert-Joost een bewuste keuze om het boek niet te visionair te maken. Het is een handboek, een basis. Dingen kunnen volgens de auteur snel, zeg in de loop van een jaar of twee, sterk veranderen. Een mening die werd gedeeld door mede-panellid Rik Zwigger van BPDi, het onderdeel van BPD dat zich toelegt op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Rik Zwigger ziet veel uitdagingen voor projectontwikkelaars en andere partijen die zich met de bebouwde omgeving bezighouden, maar die uitdagingen kunnen over bijvoorbeeld vijf jaar weer anders zijn. “Dit boek gaat over de kern van projectontwikkeling.”

Nederlands versus andere landen
Dat het geen gemakkelijk boek is geworden, zoals sommigen zeggen, ziet Gert-Joost Peek als een compliment. “Dat was nou juist iets wat node gemist werd. Het vak is dik vijftig jaar in ontwikkeling en daarom mogen we best wat wetenschappelijker tegen het vak aankijken.”

In het Engels zijn al meerdere boeken geschreven over de complexiteit van het ontwikkelproces. Het punt is alleen dat Nederland zijn eigen dynamiek kent en dat er hier andere keuzes worden gemaakt. “We hebben in Nederland een overheid die op lokaal niveau – de gemeenten – als marktpartij opereert. Dat maakt het heel anders dan in andere landen.”

Cultuur en geld verdienen
Panellid Bess Blomjous, ontwikkelaar bij Lingotto, stelde dat het plezier voor het vak ervan af spat in het Handboek Projectontwikkeling en dat er oog is voor de maatschappelijke betekenis die deze professionals hebben.  Ook al zou Vincent Taapken, eigenaar en oprichter New Industry Development, graag nog extra ruimte hebben gezien voor de cultuur van projectontwikkeling. Hij benadrukt dat er weinig vrouwen werkzaam zijn in het vak en dat er nog altijd sprake is van een macho cultuur. In die zin had hij graag gezien dat dat er net als voor samenwerken, waar een heel hoofdstuk werd ingeruimd, ook extra ruimte aandacht was geweest voor cultuur.  Volgens Gert-Joost Peek zit het er allemaal in (in het boek): “Het draait in het vak niet alleen om het meeste geld verdienen. Er is dan ook uitgebreid aandacht voor integriteit en de NEPROM Gedragscode.”

Nieuwsgierig? Bestel het boek via deze link.

Lees ook: ​‘Handboek Projectontwikkeling gaat voorbij de clichés’

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/PresentatieHandboek.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/PresentatieHandboek.jpg

Tags