Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 februari 2024
DGBC en NEPROM ontwikkelen Quick Carbon indicator
De Quick Carbon indicator geeft eenduidige sturing aan ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers zodat zij op de korte termijn kunnen bouwen met minimale uitstoot.

De bouwsector staat onder druk. Er is een behoefte aan versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd een noodzaak om snel minder CO₂-uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren om te bouwen met een minimale uitstoot, maar hebben als sector behoefte aan eenduidige sturing. Daarom hebben DGBC en NEPROM samen de Quick Carbon indicator ontwikkeld.

Sturen op de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe je op korte termijn de CO₂ -uitstoot kan verlagen. Daarom is de Quick Carbon indicator ontwikkeld. Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn (tot en met 2040).

Inzicht op project-, organisatie- en sectorniveau
De Quick Carbon indicator geeft inzicht op drie verschillende niveaus: projectniveau, organisatieniveau en uiteindelijk sectorniveau. Zo helpt de rekenmethode bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt het bij het kwantitatief monitoren van de CO₂-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw. En uiteindelijk bij het bepalen van sectorbrede CO₂-reductiepaden, de volgende stap in de ontwikkeling.

Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC: “Voor de lange termijn uitstoot hebben we de Whole Life Carbon-aanpak en Paris Proof, maar voor de korte termijn ontbrak eenduidigheid. Met deze integrale rekenmethode maken we materiaalgebonden en operationele CO₂-uitstoot tot en met 2040 inzichtelijk. De eerste stap hebben we nu gezet en hiermee geven we inzicht aan de sector. De tweede stap is reductiepaden ontwikkelen. Dus we gaan van meten en weten naar doen.”

Rekenmethode maakt gebruik van bestaande methoden
De Quick Carbon indicator is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Hiervoor kunnen ontwikkelaars en bouwers voor het overgrote deel van de berekening gebruik maken van bestaande rekeninstrumenten. De indicator bestaat uit het rekenprotocol, een achtergrondrapport dat de onderliggende keuzes toelicht en een rekentool waarbij uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) kunnen worden ingevuld om te komen tot een Quick Carbon indicator-berekening. De nadruk ligt – voor de eerste versie van deze indicator – op nieuwbouwwoningen. De indicator is met enkele kleine aanpassingen ook toepasbaar in de utiliteitsbouw.

Lente-akkoord rekent met Quick Carbon indicator 
De Quick Carbon indicator is ook al in de praktijk gebracht door het Lente-akkoord, een samenwerking tussen brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningBouwersNL, Aedes en NEPROM. De groep heeft 6 woningbouwprojecten van marktpartijen uit haar netwerk laten doorrekenen met de Quick Carbon indicator. Met als doel om de eerste ervaring met de rekentool op te doen en grip te krijgen op de integrale CO₂-uitstoot door nieuwbouwwoningen. De resultaten en conclusies van de doorrekeningen zijn samengevat in een publicatie. Dit kan als achtergrond gebruikt worden bij het invullen van de rekentool en daarnaast kunnen eigen berekeningen gespiegeld worden aan de uitkomsten van de zes doorgerekende projecten. 

Ontwikkeld samen met de markt
DGBC en NEPROM zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de Quick Carbon indicator. Het rekenmodel, de rekentool en het achterliggende rapport zijn uitgevoerd door Copper8, NIBE en W/E adviseurs. Daarbij zijn verschillende marktpartijen geconsulteerd, waaronder ontwikkelaars AM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon en Trebbe evenals Aedes, vereniging voor woningcorporaties.

1.pnghttps://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/QCI.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/QCI.jpg

Tags