Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 februari 2024
Gezamenlijke reactie Internetconsultatie MPG
Met de gezamenlijke reactie van NEPROM, Bouwend Nederland en WoningBouwersNL wordt een sterk signaal afgegeven dat de zorgen over de ontwikkelingen rond de MPG breed gedeeld worden.

Afgelopen weken liep de internetconsultatie over de aanscherping en uitbreiding van de Milieuprestatie Gebouwen. Tijdens een bijeenkomst met NEPROM-leden op 15 februari is besproken welke impact er wordt verwacht, en welk signaal we als branchevereniging moeten geven. De zorgen die door veel leden werden geuit zijn verwerkt in een reactie, die uiteindelijk als gezamenlijk schrijven van NEPROM, WoningBouwersNL en Bouwend Nederland is ingestuurd. Ook is de reactie afgestemd met Aedes, die een eigen reactie heeft ingestuurd. 

Het doel van de gezamenlijke reactie was het afgeven van een sterk signaal dat de zorgen over de ontwikkelingen rond de MPG breed worden gedeeld. De brancheverenigingen vinden het essentieel dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met aanscherping van de MPG. Invoering met ingang van 1 januari 2025 is alleen verantwoord als de nieuwe bepalingsmethode en de nieuwe dataset voor 1 juli volledig bekend en uitgekristalliseerd zijn. Tevens moeten alle instrumenten om de MPG te bepalen voor die datum beschikbaar zijn en getoetst in de praktijk. Als dat niet het geval is dient besloten te worden tot uitstel van de aanscherping. De brancheverenigingen vragen daarnaast expliciet aandacht voor de belangrijke rol die CO2-reductie speelt bij de lidbedrijven. De gezamenlijke reactie is hier na te lezen.  

De brancheverenigingen constateren met tevredenheid dat de urgentie die spreekt uit de gezamenlijke reactie is geland in de sector. Meerdere media, waaronder Cobouw en Houtblad, schonken er uitgebreid aandacht aan. Laatstgenoemde titel interviewde Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord en opsteller van de reactie. 'Deze regeling gaat heel veel impact hebben in de bouw, maar ondertussen is de systematiek nog niet goed genoeg uitgewerkt. We willen echt helderheid over welke route we moeten bewandelen. Let wel: deze nieuwe regeling gaat per 1 januari 2025 in. Dat betekent heel concreet een aanpassing van veel bouwplannen die er nu al liggen. (…) Overhaaste aanscherping van de MPG-eis ondergraaft het vertrouwen in de MPG.' 

Tijdens de meeting met NEPROM-leden op 15 februari is een presentatie gegeven met de quotes van NEPROM-leden over observaties en zorgen rond de MPG-ontwikkelingen. Deze presentatie kun je hier downloaden​.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(38).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(38).png

Tags