Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 april 2019
Kamervragen over versnellen procedures
​Deze week zijn naar aanleiding van een NEPROM-column over de Crisis-en herstelwet Kamervragen gesteld over de mogelijkheden om ruimtelijke ordeningsprocedures te versnellen, zodat woningbouwprojecten eerder van de grond komen.

​​Deze week zijn naar aanleiding van een NEPROM-column over de Crisis-en herstelwet Kamervragen gesteld over de mogelijkheden om ruimtelijke ordeningsprocedures te versnellen, zodat woningbouwprojecten eerder van de grond komen.

Lees hier de Kamervragen. Het antwoord van de Minister wordt binnen zes weken verwacht.

Integrale en maatschappelijke beoordeling
Met behulp van input van haar leden vraagt de NEPROM aandacht voor een meer integrale en maatschappelijke beoordeling van woningbouwprojecten in het kader van het algemeen belang. Te vaak lopen projecten vertraging op vanwege sectorale aspecten en langdurige procedures. Zowel omwonenden, kopers/huurders als initiatiefnemers weten daardoor pas in een laat stadium waar ze aan toe zijn. De rechtsbescherming kan op dat punt beter voor alle partijen, zonder afbreuk te doen aan ieders gerechtvaardigd belang, zo vindt de NEPROM. Dit standpunt hebben wij uitgebreid toegelicht aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, in een brief van 27 september 2018 aan de Tweede Kamer en de Minister.  

Ben jij betrokken bij een ernstig vertraagd project waarbij het evenwicht tussen de bescherming van het individuele en het collectieve belang zoek is? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/antoinette_laan-geselschap_vvd.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/antoinette_laan-geselschap_vvd.jpg

Tags