Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 juli 2023
Leergang gebiedstransformatie
In november start de eerste editie van de nieuwe leergang Stedelijke gebiedstransformatie voor professionals. Deze is ontwikkeld in samenwerking tussen het Programma Stedelijke Transformatie en de SKG Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Komende winter gaat de eerste editie draaien van een nieuwe leergang speciaal voor professionals die zich bezighouden met stedelijke gebiedstransformatie. De nieuwe leergang is ontwikkeld in samenwerking tussen het Programma Stedelijke Transformatie (waarvan NEPROM mede-initiatiefnemer is) en de SKG Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

De leergang Stedelijke gebiedstransformatie voor professionals biedt inhoudelijk en procesmatig inzicht in transformatieopgaven en leert deelnemers verschillende sturings-, organisatie- en financieringsvormen herkennen en toepassen op de (eigen) praktijk. Het programma omvat twaalf weken met om de week een fysieke bijeenkomst. Tijdens deze lesdagen komen experts uit wetenschap en praktijk aan het woord, bezoeken de deelnemers inspirerende transformatiegebieden en gaan ze in gesprek met direct betrokken professionals. Daarnaast is er veel ruimte voor groepswerk en voor een persoonlijke eindopdracht, om zo de impact van het geleerde op de eigen praktijk maximaal te maken.

De leergang loopt van 3 november 2023 tot en met 26 januari 2024. Bekijk de brochure voor meer informatie en mail bij interesse of vragen naar gebiedstransformatie-bk@tudelft.nl.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijke%20trans%20(2).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijke%20trans%20(2).jpg

Tags