Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 oktober 2019
Serious game bij Stedelijke Transformatie
Op 8 oktober vond er een bijeenkomst plaats voor de deelnemers aan het programma Stedelijke Transformatie. De middag stond in het teken van het omgaan met verschillende standpunten en belangen bij binnenstedelijke transformatie.

Afgelopen dinsdag, 8 oktober, vond een middagbijeenkomst plaats voor de deelnemers aan het programma Stedelijke Transformatie. De middag stond in het teken van het omgaan met verschillende standpunten en belangen bij binnenstedelijke transformatie. Ook werden de deelnemers kort bijgepraat over recente opbrengsten van het programma, waaronder het essay 'Leren van stedelijke transformaties' en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling.

Sinaasappels
Na een welkomstwoord door Maarten Hoorn, projectleider van het programma vanuit Platform31, gaf Ernst ten Heuvelhof (TU Delft) een aantal tips om een samenwerking te doen slagen, waarbij je soms tegen je intuïtie in moet gaan. Tip 1: maak de stap van standpunten naar belangen. Ten Heuvelhof illustreerde dit met een voorbeeld van twee ondernemers die allebei een partij sinaasappels willen hebben en na uitgebreid onderhandelen de sinaasappels fifty-fifty verdelen, omdat ze niet van elkaar weten dat de ene het vruchtvlees nodig heeft om sap van te maken en dat de ander de geurstoffen uit de schillen wil winnen voor zijn parfumfabriek. Alle tips zijn binnenkort na te lezen op www.stedelijketransformatie.nl.

Praktijk
Het plenaire programma ging verder met een gesprek met drie deelnemers aan het programma. Zij vertelden kort over hun project en waar zij tegenaan lopen, gevolgd door de presentatie van twee publicaties. Wouter Jan Verheul lichtte het essay toe dat de TU Delft schreef: 'Leren van stedelijke transformaties – Over sturingsdilemma's en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling'. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden worden hierin zeven dilemma's geschetst met daarbij de keuzes die in de beschreven gebiedstransformaties zijn gemaakt en hoe die uitpakten. Een lezenswaardig essay dat het begrip voor het samenspel van harde en zachte factoren bij gebiedstransformatie vergroot en lessen uit het verleden vertaalt naar heden en toekomst.

Reiswijzer
Als laatste presenteerde Sven Schroots van AKRO Consult de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019. Hij noemde vier aanleidingen voor het vernieuwen van de Reiswijzer. De laatste maar niet de minste was het onderzoek van Deloitte waaruit bleek dat de tenderkosten ongeveer net zo hoog zijn als de winstmarge in de bouwsector. "Schokkend," vond hij, "en een duidelijke onderstreping van de noodzaak om goedkoper en flexibeler te tenderen." Daar geeft de Reiswijzer veel nuttige handvatten voor.

Serious game
Het tweede deel van de middag bestond uit diverse werksessies, waarin onderdelen van het plenaire programma weer terug kwamen. Zo konden de deelnemers aan de serious game en de sessie over onderhandelen de tips van Ten Heuvelhof direct toepassen. Er werd dieper ingegaan op de Reiswijzer en het essay. En – volgens enkele deelnemers zeer verrassend – werd er onder leiding van het Kadaster gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het programma op www.stedelijketransformatie.nl. Je kunt ook contact opnemen met Margriet Schepman of 070 3879104.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Sted%20trans%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Sted%20trans%20klein.png

Tags