Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 december 2023
Tweede Kamer moet structureel investeren in woningbouwopgave
NEPROM roept de nieuwe leden van de Tweede Kamer in een brief op om prioriteit te maken van het vergroten van de woningproductie en de uitvoerbaarheid daarbij op één te stellen.

​Op 6 december jl. zijn de nieuwe leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd. NEPROM heeft een aantal aandachtspunten meegegeven vanuit de praktijk van haar leden en vanuit de ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het bestrijden van de wooncrisis.

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, waarvan de woningbouwopgave een van de meeste urgente is. De komende tijd zal die opgave veel tijd en aandacht van de Tweede Kamer vragen. In onze reactie op de verkiezingsuitslag benadrukten we al eerder de noodzaak van een samenhangende en integrale strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van ons land in de komende decennia.

NEPROM roept in haar brief van 6 december de Tweede Kamer op een absolute prioriteit te maken van het vergroten van de woningproductie en de uitvoerbaarheid daarbij op één te stellen. We verzoeken de leden van de Tweede Kamer om de handen op dit thema ineen te slaan, op zoek te gaan naar werkbare, breed gedragen en uitvoeringsgerichte oplossingen en om politieke tegenstellingen op dit terrein te overstijgen. Een crisisaanpak vraagt bereidheid om over schaduwen heen te springen, elkaar de hand te reiken en de uitvoering op één te zetten.

Het is essentieel dat alle betrokken partijen nu alle zeilen bijzetten om de woningbouw voor de korte termijn zoveel mogelijk overeind houden en voor de (middel)lange termijn rust en stabiliteit op de woningmarkt creëren, zodat de sector in mensen en productiemiddelen kan investeren om de productie structureel naar een hoger niveau te brengen.

Daarvoor dienen structureel de noodzakelijke financiële middelen op de Rijksbegroting vrij gemaakt te worden, zodat medeoverheden, corporaties en marktpartijen zekerheid, stabiliteit en continuïteit wordt geboden om de woningproductie naar een hoger niveau te brengen. Zodat we slagen in onze gezamenlijke missie de woningnood te lenigen en mensen in het land perspectief op een woning wordt geboden.

Project- en gebiedsontwikkelaars verenigd in NEPROM willen en kunnen hun bijdrage leveren. Wij gaan graag het gesprek aan met de nieuwe Tweede Kamer over hoe overheden en marktpartijen constructief kunnen samenwerken om die grote opgaven tot een oplossing te brengen.

Klik hier voor de gehele brief aan de nieuwe Tweede Kamer.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woonwijkbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woonwijkbouw.jpg

Tags