Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BENG-logo-website286x190.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BENG-logo-website286x190.jpg
Nieuws
18 mei 2020
Uitreiking ZEN-prijs op BENG-congres
Een bewonersonderzoek onder 31 projecten met ZEN-woningen laat zien dat we wat betreft bewonerstevredenheid op de goede weg zijn. Maar welke projecten springen er nu echt uit? Dat maken we bekend tijdens het congres ‘BENG! Zo doe je dat'.

Wie wint de ZEN-prijs voor beste Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen?

Per 1 januari 2021 gaan de energie-eisen voor nieuwbouw naar Bijna Energieneutraal (BENG). Wat betekent dit? Hoe bouw je nieuwbouwwoningen BENG en beter? Veel opdrachtgevers, bouwers en adviseurs hebben in de afgelopen jaren al de nodige ervaringen opgedaan.

In de vele woningbouwprojecten die zijn gerealiseerd door deelnemers aan het ZEN-platform, is naast BENG bovendien extra aandacht besteed aan wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. Een bewonersonderzoek onder 31 projecten met ZEN-woningen laat zien dat we wat betreft bewonerstevredenheid op de goede weg zijn. Maar welke projecten springen er nu echt uit? Dat maken we bekend op 26 mei tijdens het Thuiscongres ‘BENG ZO DOE JE DAT!’.

Hoe zien deze woningen eruit? Wat zijn de ervaringen van bewoners? Je kunt als bouwbedrijf focussen op een excellente energieprestatie, maar je moet oppassen dat die aandacht voor energie niet ten koste gaat van gezondheid en comfort. Daarom heeft Lente-akkoord ZEN de nadruk gelegd op én-én: zeer energiezuinig bouwen met de bewoner als uitgangspunt.

Staalkaart ZEN-projecten
De afgelopen jaren zijn er al flink wat NOM-woningen (nul-op-de-meter) of woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0 gebouwd. Dat gaf de gelegenheid om (in het voorjaar van 2019) te peilen hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn. Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal 9 maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots behaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9.

Prijsuitreiking twee categorieën
Welke projecten springen er wat betreft bewonerstevredenheid echt uit? We hebben twee categorieën. Genomineerd zijn vier projecten waar bewoners de hoogste rapportcijfers voor de algemene waardering hebben toegekend. En drie projecten waarbij de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over de aspecten binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Samen vormen deze projecten een mooie staalkaart van zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten. De 7 genomineerde projecten zijn (in alfabetische volgorde):

Projecten met het hoogste algemene rapportcijfer:
Eiland de Oevers, Rijswijk. Indiener: BAM Wonen
Hof van Heden, Zoetermeer. Indiener: BAM Wonen en BPD
Kroon op Jutphaas, Nieuwegein. Indiener: LBP Sight, Vink Bouw
NOM-woningen DRU-laan, Ulft. Indiener: KlaassenGroep

1 Eiland de Oevers.jpg 

Eiland de Oevers

2 Hof van Eden.jpg 

Hof van Heden

3 Kroon op Jutphaas.jpg
Kroon op Jutphaas

4 NOM-woningen DRU-laan.jpg 
NOM-woningen DRU-laan

Projecten met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie:
De Brouwerij, Amsterdam. Indiener: VORM
Het Verborgen Geheim, Rotterdam. Indiener: Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers
Tonica en Largo, Sliedrecht. Indiener: BPD Ontwikkeling

5 De Brouwerij.jpg De Brouwerij

6 Het Verborgen Geheim.jpg Het verborgen geheim

7 Tonica en Largo.jpg 

Tonica en Largo

Welke twee bouw- of ontwikkelpartijen verdienen het om extra in het zonnetje te worden gezet? Die winnaars worden bekendgemaakt tijdens het online BENG-congres op 26 mei (om 13.40 uur).

Bewoner als uitgangspunt
ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw). ZEN staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’. Tegelijkertijd streven we naar een soepele invoering van de nieuwe BENG-regelgeving per 2021.

Klik hier om je aan te melden voor het BENG-congres.

Eisma Bouwmedia BV is communicatiepartner van het online congres ‘BENG! Zo doe je dat’.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BENG-logo-website286x190.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/BENG-logo-website286x190.jpg

Tags