Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 februari 2024
Verbetering van woningbouw- en grondbeleid
Het Rijk heeft een tussenrapportage opgesteld met interessante oplossingsrichtingen die de woningbouw verder kunnen helpen. NEPROM licht twee belangrijke punten uit.

De Rijksoverheid heeft ter verbetering van woningbouw- en grondbeleid verschillende oplossingsrichtingen geïnventariseerd en deze verwerkt in een voorlopig rapport. Het eindrapport volgt voor de zomervakantie.

Twee punten sluiten naadloos aan op wat NEPROM zou willen:

  • De woningzoekende structureel een stem geven. Gedacht wordt aan een Woonraad in iedere gemeente die bij inspraakmomenten voor woningbouwplannen een stem kan uitbrengen namens diverse woningzoekenden.
  • Uitstel van woningbouw beperken door minder zaken in hoger beroep te laten gaan. Er kan worden gedacht aan de invoering van een zogenoemd verlofstelsel, zoals dat ook in het Duitse bestuursrecht bestaat. Belanghebbenden moeten beargumenteren waarom een uitspraak van de rechter principieel onjuist is voordat zij worden toegelaten tot het hoger beroep. Het aantal hoger beroepszaken kan zo aanzienlijk afnemen.

De reacties op een aantal fiscale vragen worden in de eindrapportage opgenomen. Het vraagstuk van verlaagde btw op sociale woningbouw wordt de komende maanden nader uitgewerkt.​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(34).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(34).png

Tags