Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 november 2022
Woningbouwcoalitie geeft aandachtspunten mee aan de Tweede Kamer
In de brief die de Woningbouwcoalitie op 1 november stuurde wordt onder andere aandacht gevraagd voor aansluiting van marktpartijen bij de regionale woondeals en de betaalbaarheid van woningen.

In aanloop naar het wetgevingsoverleg Wonen dat plaatsvond op 7 november heeft de Woningbouwcoalitie (Bouwend Nederland, Aedes, VEH, NVM, IVBN, WoningBouwersNL en NEPROM) een aantal punten onder de aandacht gebracht bij de leden van de Tweede Kamer. Deze aandachtspunten zijn in lijn met de Actieagenda Wonen die eerder door, onder andere, deze partijen is opgesteld.

Betrek marktpartijen bij regionale woondeals
Voor de NEPROM staat voorop dat de woningproductie in stand wordt gehouden. Dit kan alleen als ook marktpartijen worden betrokken bij het proces om uiteindelijk te komen bij de beoogde 900.000 woningen in 2030. Vanuit het Rijk en de provincies wordt nu vorm gegeven aan de regionale woondeals in 37 regio's verspreid over Nederland. Dit kan alleen slagen als de marktpartijen hier expliciet bij worden betrokken. Deze oproep hebben we nogmaals nadrukkelijk benoemd in ons meest recente schrijven. Lees in dit artikel meer over het gesprek met minister De Jonge over woondeals.

Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van woningen staat hoog op de politieke agenda. Niet alleen betaalbare huur, maar ook betaalbare koop. Hier voert de NEPROM al enige tijd een stevige lobby op. Met name in een KoopStartregeling gefinancierd uit Koopstartfonds zien wij kansen om starters op de woningmarkt tegemoet te komen bij de aanschaf van hun eerste nieuwbouwwoning. Dit voorstel lijkt gehoor te hebben gehad in de Kamer en heeft geresulteerd in een amendement uit de coalitie die dit mogelijk lijkt te maken. Het overleg tussen de minister De Jonge en de Kamerleden moest vanwege een gebrek aan tijd worden gestaakt en zal op een later moment worden voortgezet. Uit de inbreng van de leden van de Kamer kunnen we wel concluderen dat onze brief op de juiste plek terecht is gekomen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woondeals.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woondeals.jpg

Tags