Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 januari 2022
Woonconsument lijdt onder voorstel nieuwe Huisvestingswet
Jan Fokkema: “De invoering van de juridische mogelijkheid tot weinig verfijnd toewijzingsbeleid is de verkeerde knop om aan te draaien.”

Als het voorstel voor de nieuwe Huisvestingswet ingevoerd wordt, leidt dit tot prijsstijgingen en extra beperkende voorwaarden voor potentiële kopers in het goedkopere segment, dat toch al onder druk staat. Dat schrijft NEPROM-directeur Jan Fokkema in een reactie op een ambtelijk concept van de nieuwe Huisvestingswet dat ter inspraak lag.

Sociale koop
Met de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet krijgt de gemeenteraad de bevoegdheid om ook toewijzingsregels inzake sociale koop op te nemen in de Huisvestingsverordening. Het is onduidelijk op welke woningen het voorstel exact betrekking heeft.

Juridische houdbaarheid
De NEPROM heeft zorgen over de juridische houdbaarheid van het voorstel tot toewijzing op grond van economische of maatschappelijke gebondenheid. Dit in verband met het Europees recht op vrije vestiging en de mogelijke inbreuk die het voorstel maakt op het eigendomsrecht van de (ver)koper. Waar marktpartijen worden geacht een non-discriminatoir toewijzingsbeleid te hanteren, leiden de toekomstige en per gemeente sterk wisselende regels tot vraagtekens en praktische problemen bij verkopers.

Ongewenst prijseffect
Omdat de NHG-grens de bodem bepaalt volgens het voorstel, heeft het voorstel een ongewenste prijsstijging tot gevolg. Op projectniveau zal het bovendien lastiger zijn de business case rond te krijgen. Daarvoor zorgen de duurdere koopwoningen. Ook aan dat segment is behoefte onder bepaalde doelgroepen die over voldoende financiële middelen beschikken.

Balans
De juridische mogelijkheid tot invoering van een weinig verfijnd toewijzingsbeleid is niet de oplossing om de huidige problemen op de woningmarkt op te lossen. Die worden veroorzaakt door onvoldoende beschikbaarheid en onbetaalbaarheid van woningen. Alleen als de markt in evenwicht is, ontstaat doorstroming en komen woonconsumenten in alle segmenten aan bod.

Lees hier de brief van de NEPROM.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningmarkt.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningmarkt.jpg

Tags