Skip Navigation LinksDefault

Sessies

​Naast het plenaire programma hebben we een gevarieerd sessieprogramma voor jou in petto. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren.​ Meer informatie over een sessie, klik dan op de titel.

Eerste ronde  |  van 11:45 tot 13:00 uur
01
Emiel Reiding schetst vooruitlopend op de publicatie de hoofdlijnen van de Novi. Een sessie over klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Coen Teulings spreekt over nieuwe urbanisatiegolf en uitdagingen voor overheden en ontwikkelaars. Meer informatie over deze sessie klik op de titel van de sessie.
02
Stad van de toekomst  [Parallelsessie]
Twee concepten voor een leefbare, verdichte stad, zonder torenhoge ambities >100 m. Samenwerkingslussen: een inclusief samenwerkingsmodel vanuit eigenheid locatie. Nabijheidslabel: meng de verschillende functies zó goed dat je kunt lopen of fietsen.
03
Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat vergt nieuwe kennis, competenties, financiële modellen en afwegingskaders. ‘Maturity model’: ontdek hoe jouw organisatie zich verder kan professionaliseren.
04
Identiteit van de stad  [Parallelsessie]
Om koersvast te zijn heb je een verhaal van de stad nodig. Ontdek de identiteit en kracht van de stad en bouw daarop een verhaal. Operationaliseer dat algemene verhaal naar de grote gebiedsontwikkelingen.
05
Het innovatie-district concept, veelal binnenstedelijke, multifunctionele innovatie-ecosysteemomgevingen, waarin interactie, cross-overs, gedeelde (onderzoeks) faciliteiten en focus op talent centraal staan. In deze sessie staan Strijp S in Eindhoven, en The Hague Central Innovation District centraal.
06
Betaalbaar bouwen: welke rol heb je als opdrachtgever  [Parallelsessie]
Hoe houd je de realisatiekosten in de hand en kom je tot optimale investeringen? Belangenafweging van eigenaar, gebruiker en omgeving in Tudorpark en Nobelhorst. Aan welke knoppen kun je draaien en hoe werk je samen met architect en co-makers?
07
De auto van de toekomst is elektrisch, autonoom en gedeeld. Kansen voor iedereen! Internet of robots verovert de stad. Hoe werkt dat en welke perspectieven biedt dat? Verken met experts realistische, technologische innovaties in ruimtelijk domein.
08
Sterke vastgoed concepten   [Parallelsessie]
Over sterke vastgoedconcepten, als Paleis Soestdijk en de Westergasfabriek. Over wat Maya Meijer drijft en haar stijl van projecten ontwikkelen. Over haar kleurrijke persoonlijkheid en haar ambities.
09
Steden verliezen aan diversiteit en veerkracht als de toegankelijkheid onder druk staat. Hoe zorgen gemeente , ontwikkelaar en bewoners voor inclusiviteit en exclusiviteit? Samen aan de slag met de inclusieve stad!
10
Wat zijn de woon- en werkwensen, -eisen en -verwachtingen van de nieuwe generatie? Hoe speel je daar met nieuwe producten op in? Een nieuw type woning of kantoor? Vier start-ups tonen hun innovatieve product of dienst voor de nieuwe generatie.
11
Nederlandse Hot shots uit de bouw bezochten de Japanse woningbouwindustrie. Lessen van een Japanse woningfabrikant met jaarlijks 50.000 industriële woningen. Zien onze bouwbobo’s grote kansen voor industriële woningproductie in Nederland?
12
De vernieuwde Reiswijzer helpt bij simpeler, sneller en goedkoper tenderen. Utrecht koos een ontwikkelpartner via een sollicitatietraject voor Smakkelaarsveld. Omwonenden participeerden succesvol in de selectie.
13
Corporatie en ontwikkelaar: Samen verdichten, differentiëren en kwaliteit toevoegen  [Parallelsessie]
Woningcorporaties en ontwikkelaars sluiten stadsbrede coalities. Verouderd sociaal bezit vervangen door middelduur en vrije sector huur en koop. Samen verdichten, differentiëren, vernieuwen en kwaliteit toevoegen.
14
Minder parkeerplaatsen door o.a. slim dubbelgebruik en nieuwe mobiliteitsconcepten. Hoe voorkom je afwentelen op de omgeving? Hoe beïnvloed je gedrag? In deze sessie hoor je hoe: praktisch, juridisch en in goede samenwerking.
15
Stuurmanskunst in je levensloop  [Parallelsessie]
Hoe aantrekkelijk en wendbaar ben jij als medewerker? Weet jij wat jouw kwaliteiten zijn? Ontdek ze door het Talent@Workspel te spelen. En ontwikkel zo je ‘stuurmanskunst in je levensloop’
16
Samenwerking met verschillen in belang, cultuur en werkwijze: hoe? Spanning en conflict zijn inherent aan samenwerking. Leer hoe je daar mee om kunt gaan en betere resultaten kunt boeken. Meer informatie klik op de titel van de sessie.
17
Ontdekkingstocht door verleden, heden en toekomst van het Gasthuiskwartier. Transformatie naar een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied. Krijg een indruk van de eerste woningen en appartementen.
Tweede ronde  |  van 14:00 tot 15:15 uur
18
Wat heeft de hervorming van de woningmarkt ons opgeleverd?Voor welke doelgroepen waar wat bouwen? Betaalbaarheid en toegankelijkheid? Beleidsopties voor het middensegment. Investeringsmogelijkheden voor corporaties. Meer informatie over deze sessie klik op de titel.
19
Lokaal draagvlak verhoogt realisatiekans en het project wordt er bijna altijd beter van. Placemaking: ontwikkelaars verbinden met bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Winkelcentrum Schalkwijk liefdevol verrijkt met basketbal, concerten, bootcamps en kerkdiensten.
20
De nieuwe generatie wil vrijheid, zeggenschap, samenwerken en niet vergaderen. Holacratie: organisaties werken doelmatiger op basis van gelijkwaardigheid. Wat ben jij bereid te investeren om de nieuwe generatie aan je te binden?
21
DUS focust op uniek design, technologische innovatie en communities. Internationale bekendheid met het 3D Print Canal House project. Aectual print nu vloeren, wanden en trappen op industriële schaal en circulair. Noor Wit vertelt over de Loskade in Groningen. Daar experimenteert Van Wijnen samen met andere partijen met de circulaire wijk van overmorgen, gericht op duurzame innovaties.
22
Welke ruimtelijke keuzes maakt Japan in wonen, welzijn, zorg en hospitality? Maak kennis met het vernieuwende zorgconcept Takanedai tsudoi no ie. Wat kunnen wij met de capsule hotel-formule van Ninehours?
23
De grote techbedrijven verbreden hun aandacht van data naar het fysieke domein. De Smart City is hip; ontwikkelaars en beleggers zijn nauwelijks betrokken. Grote disruptie op de vastgoedmarkt aanstaande? Wat verwachten ontwikkelaars?
24
Nieuwe woonzorginitiatieven voor ouderen  [Parallelsessie]
De opgave: Stijgend aantal ouderen woont langer zelfstandig thuis. Wat houdt de stimuleringsregeling Wonen en Zorg in? Wat is van diverse stakeholders nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken?
25
Hoe normaal is het dat we allemaal druk zijn? Pas de beste adviezen uit de filosofie toe in je eigen werk. Leer anders denken over tijd en over wat er echt toe doet voor jou.

​​

26
Zijn hoge woontorens dé oplossing voor stedelijke verdichting? Leer van ervaringen bij Zalmhaven Rotterdam en Grotiusplaats Den Haag. Gaan we een nooit-gebouwd Nederland aan woontorens tegemoet?
27
Samenwerking bij langjarige gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer. Zonder GEM, met versnipperd grondeigendom en zonder actief grondbeleid. Inzicht in afspraken over functies, programma, fasering, ambitieniveau, kostenverhaal, extra bijdragen en voortvarende uitvoering. Meer informatie klik op de titel van de sessie.
28
De vernieuwde Reiswijzer helpt bij simpeler, sneller en goedkoper tenderen. Nijmegen selecteerde een ontwikkelpartner voor NYMA-terrein via marktconsultatie. Leer hoe bij NYMA een collectief van eindgebruikers meebesliste.
29
Bouwen in de bestaande stad leidt vaak tot wrijving, maar zeker niet altijd tot glans. Participatie kan bezwaren ondervangen en de kwaliteit verhogen. Leer van ervaringen in Hart van Zuid met een effectieve en beproefde methode.
31
Unfolded  [Parallelsessie]
Werken aan een goed concept vergt voldoende kennis en kunde. En een open blik om zonder vrees naar opgaven te kijken. Leer van deze ‘masters’ hoe je je weer een stukje kunt ‘ontvouwen’.