Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
27 mei 2019
DVDP-verslag: ​Flexibele parkeerconcepten mogelijk door samenwerking

Parkeren wordt door toenemende verdichting in steden steeds vaker een bottleneck. Projectontwikkelaars zijn daarom op zoek naar innovatieve concepten om de parkeereis omlaag te brengen, zodat ze meer kunnen bouwen. Gemeenten zien in veel gevallen de noodzaak voor versoepeling van parkeerregels. Door een goede dialoog tussen gemeente en projectontwikkelaar blijkt meer flexibiliteit mogelijk.

“Hoe ga je met parkeren om? Ik ken voorbeelden waar een appartementengebouw in plaats van 54 meter maar 34 meter hoog is gemaakt om te kunnen voldoen aan de parkeereis. De vraag is hoe we dat anders en beter kunnen doen.” Aan het woord is sessieleider Margriet Schepman, beleidsmedewerker van de NEPROM. Ernst Bos, partner bij SPARK, heeft onderzoek gedaan naar hoe slimmer omgegaan kan worden met parkeren en duurzame mobiliteit. “Wij hebben gekeken hoe we parkeren weer haalbaar kunnen maken in gebiedsontwikkelingen, rekening houdend met de veranderende mobiliteitsbehoefte. En we hebben berekend welke effecten verschillende maatregelen hebben.”

Gecorrigeerde parkeerbehoefte
Een ding wil Bos vooropstellen. “Zonder sturende maatregelen wordt het heel erg lastig. Het is goed dat woonproducten gecombineerd worden met parkeerregelgeving. Maar door de toenemende verdichting in de stad wordt parkeren steeds vaker een bottleneck, waardoor we bijvoorbeeld minder bouwen dan mogelijk is. Daarom is het slimmer om vooraf te bepalen wat de parkeervraag is, voordat je voorzieningen gaat treffen.” Bos legt uit dat theoretische verhalen omgezet moeten worden in een praktische parkeerbalans. “Het helpt om de situatie eerst uit te tekenen en door te denken hoe het er in de praktijk aan toe zal gaan. Hierdoor ontstaat inzicht bij de verschillende partijen en creëer je meer flexibiliteit.”

Initiatief
Maaike de Wit, advocaat en partner bij Straatman Koster advocaten, adviseert onder meer projectontwikkelaars over parkeerplannen. “Innovatieve concepten kunnen ook vergund worden, maar het initiatief hiervoor ligt bij de projectontwikkelaars.” Cruciaal is volgens haar het ontwikkelen van een goede parkeervisie, een goed onderbouwd parkeerbeleid en heldere eenduidige regels. “Er is verschil in de teksten over parkeergelegenheid in de omgevingsvergunning in verschillende gemeenten. Deze formulering kan in sommige gevallen vragen oproepen. Dit soort ruis op de lijn roept vraagtekens op, dat wil je juist niet.”

Flexibiliteit
De centrale norm Goede Ruimtelijke Ordening (GRO) biedt volgens De Wit een grote mate van flexibiliteit. Ze doelt op de mogelijkheden voor gemeenten om faciliterend of sturend op te treden en om zowel maatwerk als generieke vormen van parkeerbeleid aan te bieden. “Als je de politiek meekrijgt, zijn er voldoende manieren om het beleid aan te passen. Contacteer dus zeker ook de wethouder duurzaamheid eens, als je met innovatieve parkeerconcepten in een wijk aan de slag wilt.” Als voorbeeld van een innovatief parkeerconcept komt een aantal keer in de sessie de elektrische deelauto voorbij. De Wit benadrukt dat hiervoor nog geen vastgestelde norm is. “Sommige gemeenten hanteren daarbij een vervangingsquote van 1 op 5, waarbij je dus met één deelauto vier parkeerplekken kunt besparen als projectontwikkelaar. In sommige gemeenten ligt deze quote veel hoger, terwijl andere gemeenten het misschien helemaal niet zien zitten.”

Waarborging
Al met al zijn er steeds meer mogelijkheden voor flexibiliteit in parkeerconcepten. Zo kan de nabijheid van OV-voorzieningen een rol spelen of worden er lagere normen gehanteerd bij zorgwoningen of sociale huur of het gebruik van bestaande parkeerplaatsen in de buurt. “Als je alle mogelijkheden inzet, kun je een flinke afslag op de parkeereis maken”, weet De Wit. Ze laat zien hoe de parkeereis in Rotterdam in 2018 verlaagd werd. Daar werden onder meer een fietsapp en een deelautoconcept ingezet. “Belangrijk bij deze nieuwe vormen van flexibiliteit is waarborging. Dat betekent dat de parkeersituatie gemonitord moet worden en er moet een plan B zijn voor als het niet werkt.”

Reduceren parkeereis?
Een gebied waar goed is gekeken naar parkeerbeleid en wat werkt, is Spoorzone Delft, vertelt Bos. “Daar kon flexibiliteit ingebouwd worden doordat er nog onbestemde velden beschikbaar waren. En niet onbelangrijk; de gemeente Delft wilde meewerken.” Bos denkt dat de tijd er rijp voor is om het parkeerbeleid aan te pakken, maar hij beseft zich ook dat nog niet alle gemeenten zover zijn. “In de grotere steden zie je wel dat gemeenten water bij de wijn doen. Maar in andere steden en gebieden zie je dat minder. Daar wordt de noodzaak minder gevoeld.”

Tekst: Joop van Vlerken

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/parkeren.png