Sessies
Naast het plenaire programma hebben we een gevarieerd sessieprogramma voor u in petto. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren. Wilt u meer informatie over een sessie, klik dan op de titel. 
Eerste ronde  |  van 13:00 tot 14:15 uur
C
De nieuwe binnenstad in een tijd van big data en circulaire economie  [Parallelsessie]
D
Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking  [Parallelsessie]
E
Een Revolverend Fonds bij binnenstedelijke gebiedstransformaties  [Parallelsessie]
F
Thuis in mijn stad  [Parallelsessie]
G
Kantoren / Het nieuwe werken  [Parallelsessie]
I
New Gen Smart Mobility Café  [Parallelsessie]
W
WatNouEindeVanWinkels / Het ideale winkelhart in tijden van e-commerce [Ideeëntheater]  [Parallelsessie]
Tweede ronde  |  van 14:30 tot 15:45 uur
J
Hoe ontwikkel je een inclusieve stad bij sterk stijgende woningprijzen  [Hoofdpodium]
K
De Stad van de Toekomst - stad maken in tijden van grote transities  [Parallelsessie]
L
Tenderen en partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling  [Parallelsessie]
M
Gedeelde mobiliteit en duurzame energie in de buurt  [Parallelsessie]
N
Regiosessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag  [Parallelsessie]
O
Hoe maken we 'thuis'?  [Parallelsessie]
P
Verstedelijking als kans voor versterking van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden  [Parallelsessie]
Q
Stuurmanskunst in je levensloop  [Parallelsessie]
R
Moral Values and the SMART City [Café]  [Parallelsessie]
T
Fietsexcursie naar Gasthuiskwartier  [Parallelsessie]