Sprekers

H​ier komt een inleidende tekst over de sprekers op de Dag van de Projectontwikkeling

Sprekers  |  Plenair
Jan Fokkema
Directeur NEPROM
"Welkom en opening"
Jonathan Holslag
Docent Internationale Politiek, Vrije Universiteit Brussel
"Thuis in Europa"
Angela van de Loo
Directeur Target Point International
"Thuis in je werk"
Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier
"Thuis in de Toekomst"
George Parker
Kunstenaar, performer, wetenschapper
"Thuis in jezelf"
Sprekers  |  Sessie
Heleen Aarts
Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest
Noor Aghina
Projectontwikkelaar Synchroon
"Gedeelde mobiliteit en duurzame energie in de buurt"
Esther Agricola
Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam
""
Michel Baars
New Horizon Urban Mining
Robin Berg
LomboXnet
"Gedeelde mobiliteit en duurzame energie in de buurt"
Berry Blijie
ABF Research
"Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking"
Aeisso Boelman
Fakton
"Een Revolverend Fonds bij binnenstedelijke gebiedstransformaties"
Rosalie de Boer
BPD
"Thuis in mijn stad"
Gijs van de Boomen
KuiperCompagnons
"Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking"
Claudia Bouwens
Beleidsmedewerker Duurzaamheid NEPROM
Bart van Breukelen
Voorzitter NEPROM, RvB, TBI Holdings
"Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking"
Iris van Donselaar
Consultant (Re)Development Services Fakton
"New Gen Smart Mobility Café"
Maarten van Duijn
Heijmans
"Regiosessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag"
Erik Faber
Fakton (Re)Development Services
""
Jan Fokkema
Directeur NEPROM
"Hoe maken we 'thuis'?"
Thessa Fonds
The Missing Link
"Thuis in mijn stad"
Thimmo van Garderen
BNG Bank
"Een Revolverend Fonds bij binnenstedelijke gebiedstransformaties"
Paul Gerretsen
Agent Vereniging Deltametropool
"De Stad van de Toekomst - stad maken in tijden van grote transities"
Gertjan Giele
Gemeente Den Haag
"Een Revolverend Fonds bij binnenstedelijke gebiedstransformaties"
Robbert Guis
Architect Flocks, deelnemer locatie Alexanderknoop
"De Stad van de Toekomst - stad maken in tijden van grote transities"
Sander van der Ham
Thuismakers Collectief
"Hoe maken we 'thuis'?"
Henk Harms
Gemeente Den Haag
"Regiosessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag"
Pieter van Herk
Sociëteit Vastgoed
"New Gen Smart Mobility Café"
Marleen Hermans
Brink Management / Advies
"Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking"
Peter Heuvelink
AM
"Tenderen en partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling"
Lodewijk Hoekstra
NL Greenlabel
"Verstedelijking als kans voor versterking van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden"
Tom Hoekveld
Havensteder
"Thuis in mijn stad"
Maarten Hoorn
Senior projectleider Platform31
"Een Revolverend Fonds bij binnenstedelijke gebiedstransformaties"
Annius Hoornstra
Gemeente Zaanstad
""
Marcel Janssen
Projectdirecteur Gasthuiskwartier AM
"Fietsexcursie naar Gasthuiskwartier"
Erik-Jan van Kempen
Programma-directeur-generaal Omgevingswet Ministerie van BKZ
"Hoe ontwikkel je een inclusieve stad bij sterk stijgende woningprijzen"
Roger Kersten
Partner Akro Consult
"Tenderen en partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling"
Angela van de Loo
Directeur Target Point International
"Stuurmanskunst in je levensloop"
Jaco Meuwissen
Directeur 3W Real Estate
"WatNouEindeVanWinkels / Het ideale winkelhart in tijden van e-commerce [Ideeëntheater]"
Arjan Raatgever
Adviseur Ruimte, Wonen en Economie Twynstra Gudde
"De nieuwe binnenstad in een tijd van big data en circulaire economie"
Matthijs Smakman
Docent-onderzoeker Instituut ICT Hogeschool Utrecht
"Moral Values and the SMART City [Café]"
Paul Splinter
Adviseur The Missing Link
"Thuis in mijn stad"
David Struik
Developer & designer OFDR
"New Gen Smart Mobility Café"
Desirée Uitzetter
Directeur Gebiedsontwikkeling BPD
"Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking"
Arno van der Voort
Managing partner Provast
"Kantoren / Het nieuwe werken"