Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Complexe samenwerkingsvormen: Merwedekanaalzone en Binckhorst

Grootschalige, langjarige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zonder GEM en zonder actief gemeentelijk grondbeleid: hoe doe je dat? Een groot deel van onze (woning)bouwopgave ligt op binnenstedelijke, verouderde terreinen. Vaak met versnipperd eigendom. Voor een deel in handen van bedrijven die daar nog gevestigd zijn. Deels in handen van marktpartijen die posities hebben aangekocht. En het openbare gebied in handen van de gemeente. Hoe kom je bij zo’n grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie, tot langjarige afspraken tussen overheid en marktpartijen over functies, programma, fasering, ambitieniveau, kostenverhaal, extra bijdragen, etc. en uiteindelijk ook tot voortvarende uitvoering? ​

Tijdens deze sessie schetst emeritus-praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw de verschillende vormen van samenwerking bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de recente ontwikkelingen daarin. De ontwikkelingen in Merwedekanaalzonde en de Binckhorst plaatst he tin dat brede spectrum aan samenwerkingsvormen.

De Binkchorst is een verouderd bedrijventerrein aan de rand van de Haagse binnenstad tegen Voorburg aan, dat de komende jaren in een gemengd, hoogstedelijk gebied moet worden getransformeerd met duizenden nieuwe woningen, maar ook met ruimte voor bedrijven. Henk Harms, directeur Ontwikkeling & Realisatie van de gemeente den haag schetst hoe het samenwerkingsproces op de Binckhorst is ingericht en welke lessen daar nu reeds uit te trekken zijn.

De Merwedekanaalzone is een verouderd bedrijventerrein, waarvan een groot deel (ongeveer 65 hectare) tussen Oog in Al tot en met Westraven de komende jaren getransformeerd wordt naar een levendige, nieuwe stadswijk door de toevoeging van onder andere 6.000 tot 10.000 woningen. Naast de gemeente hebben 6 marktpartijen grote delen van het gebied in handen. Peter Steijn, lid directieraad van de gemeente Utrecht, schetst hoe de samenwerking met de marktpartijen is vormgegeven en hoe langjarige afspraken worden gemaakt die garanderen dat de gemeente Utrecht de uitbreiding krijgt die zij zich wenst.
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/merwedekanaalzone.jpg