Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Hoogbouw: een geschikte oplossing voor stedelijke verdichting

In korte tijd is de houding in Nederland ten aanzien van hoogbouw sterk veranderd. In alle grote steden worden hoge woontorens met grote aantallen appartementen ontwikkeld en inmiddels ook gebouwd. Hoge woontorens lijken een goede oplossing voor het binnenstedelijk bouwen en het verdichten van de bestaande stad. Maar er zijn valkuilen, voetangels en klemmen. En op steeds meer plaatsen horen we waarschuwingen dat veel van de geplande woontorens uiteindelijk niet gebouwd gaan worden, vanwege lange bezwaarprocedures, oplopende bouwkosten, te zware energieprestatie-eisen en wat dies meer zij.

Twee uiterst professionele projectontwikkelaars, Ronald Huikeshoven van AM en Arno van der Voort van Provast, spreken onder leiding van een deskundige voorzitter openhartig over hun ervaringen en hun visie op hoogbouw .Geen juichverhalen, geen debat over wel of niet hoogbouw, maar no-nonse: wat kunnen we van elkaar leren en wat moeten we veranderen? Wethouder Boudewijn Revis (gevraagd) gaat het gesprek aan met beide ontwikkelaars en schetst hoe hij zich inzet voor de bouw van woontorens in Den Haag.

In Rotterdam is De Zalmhaven een ontwikkeling van AM en Amvest. Een woontoren van 215 meter hoog (de hoogste van Nederland, vooralsnog) met 452 appartementen, huur en koop. 
In Den Haag ontwikkelt Provast twee woontorens van 100 en 120 meter hoog met 655 huurappartementen, op de Grotiusplaats. 

Wat kunnen woontorenontwikkelingen elders leren van deze twee inspirerende voorbeelden? Wat betekenen de stijgende bouwkosten, de torenhoge gemeentelijke ambities en de marktverzadiging die zich in de hogere prijssegmenten aftekent voor de haalbaarheid van woontorens nu en in de nabije toekomst? 

Informatieve presentaties en een indringend gesprek onder het inspirerend voorzitterschap van Klaas de Boer, voorzitter van de Stichting Hoogbouw.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/zalmhaven.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/zalmhaven.jpg