Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Inspirerende innovatie-omgevingen en innovatie vastgoed

​Interactie tussen bedrijven en organisaties is een innovatieversneller van formaat. Om interactie te bevorderen wordt ook steeds meer gesproken over interactiemilieus, d.w.z. fysieke omgevingen die excellente voorwaarden scheppen om samenwerking op innovatiegebied te versterken. Op kennis- en innovatiegebied bestaan er meerdere concepten. Van oudsher kennen we de aan universiteiten gelieerde science parks; de laatste 10 jaren zijn daar ook innovatiecampussen (zoals High Tech Campus Eindhoven, Brightlands Chemelot Campus) - met sterke R&D van bedrijven - bijgekomen.

Recentelijk komt uit de Verenigde Staten het innovatie-district concept. Dat zijn veelal binnenstedelijke, multifunctionele innovatie-ecosysteemomgevingen, waarin interactie, cross-overs, gedeelde (onderzoeks) faciliteiten en focus op talent centraal staan. ​

In de sessie staan 2 innovation districts centraal die in verschillende 'levensfasen' zitten:

  • Strijp S in Eindhoven: (volwassen multifunctionele wijk) Thijs van Dieren, directeur Park Strijp Beheer bv​.
  • The Hague Central Innovation District: (aan het begin van de groeifase) Borre Rosema, kwartiermaker Central Innovation District
Kernvragen die in de sessie aan de orde komen zijn:
  • Waarom is het creëren van (fysieke) innovatie-omgevingen zinvol? Wat levert het op? Voor wie?
  • Wat is de rol van vastgoedpartijen?
  • Hoe krijg je een innovatiedistrict van de grond? Hoe organiseer je samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties, mede gelet op de uiteenlopende 'culturen'?
  • Wat zijn succes en faalfactoren? 
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/buck.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/buck.jpg