Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
19 februari 2019
Parkeren: met innovatieve concepten plannen haalbaar maken.

​Parkeren is bij veel verdichtingsopgaves, gebiedsontwikkelingen en transformaties een belangrijk thema. Er is vaak te weinig ruimte en/of middelen beschikbaar voor ruime parkeergelegenheid. Parkeernormen passen vaak ook niet bij de beoogde doelgroep en de vraag is of ruime parkeergelegenheid wel altijd wenselijk is. 

Met slim dubbelgebruik van parkeerplaatsen en nieuwe mobiliteitsconcepten voorkomen we dat er onnodig veel parkeerplaatsen gebouwd worden en de openbare ruimte onnodig belast wordt. Dat scheelt ruimte, geld en is toekomstgericht. Maaike de Wit van Straatman Koster Advocaten en Ernst Bos van Spark laten je in deze sessie aan de hand van een casus zien dat er veel praktisch en juridisch mogelijk is.​

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/parkerensessie.jpg, parkeren