Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Participatie: mensen zijn geen koeien

De verstedelijkingsopgave inpassen in de bestaande stad, leidt wel tot wrijving, maar zeker niet altijd tot glans. Bezwaren van de omgeving betekenen maar al te vaak vertraging van realisatie. Maar kan het ook anders? Met participatie? De ervaringen met participatie blijken zeer verschillend.

De ruim beproefde methode Proactief ruimtelijk ordenen, waarvan PPBS (PubliekPrivateBuurtSamenwerking) het participatieonderdeel is, blijkt niet alleen goede ideeën op te leveren, maar ook versnelling.

In deze workshop krijgt je inzicht in de methode, praktische tips, lessons learned en de ervaringen uit Hart van Zuid Rotterdam: hoe gemeente, projectontwikkelaar en omgeving samenwerkten en binnen 17 maanden bestemmingsplan, mer en structuurvisie tot stand brachten en de 1e bouwactiviteiten direct konden starten.​

Uiteraard komen ook andere voorbeelden van deze methode uit de afgelopen decennia, positieve effecten en de mooie ideeën, die werden op gehaald aan bod en blijft er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

 

​ 

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/participatie.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/participatie.jpg