Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
28 maart 2019
Reiswijzer gebiedsontwikkeling: partnerkeuze op het NYMA terrein in Nijmegen
De opgaves in Nederland worden steeds complexer. Het stapelen van ambities, de afstemming tussen publieke en private belangen, het bewaren van (industrieel) erfgoed en het steeds eerder betrekken van belangrijke (eind)gebruikers zorgen o.a. voor een toename in deze complexiteit en leiden tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om ruimte te bieden aan deze verschillende en toenemende ambities. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. De belangrijkste vraag daarbij is hoe overheid, markt en belangrijke betrokkenen samen tot de beste gebiedsontwikkeling kunnen komen. Het kiezen van een partner in plaats van een plan is daarbij een methode die uitgebreid aan bod komt in de Reiswijzer. De nadruk van deze sessie in de tweede ronde ligt op dit onderwerp. Aan de orde komt wanneer en waarom je voor partnerselectie kiest en hoe je deze procedure vervolgens vormgeeft. 

De nieuwe Reiswijzer wil een passend en actueel instrumentarium bieden, waarmee publieke en private partijen effectief kunnen samenwerken bij gebiedsontwikkeling. In deze sessie presenteren Helen Amerika en Roger Kersten (Akro Consult) een eerste versie van de Reiswijzer, met een nadruk op de onderdelen die nieuw zijn. Maarten de Wolf (kwartiermaker bij NYMA Nijmegen) vertelt over de ontwikkeling van het NYMA terrein in Nijmegen, waarom de gemeente heeft ingezet op partnerkeuze en hoe deze partner zich verhoudt tot de andere belangrijke stakeholder, een collectief van eindgebruikers verenigd in een ondernemerscoöperatie. Gezamenlijk gaan zij met u in gesprek over de kansen, uitdagingen en mogelijkheden van partnerkeuze. 


https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Nyma-terrein.jpg