Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2019
Provada rondetafelgesprekken 2019
Tijdens de afgelopen Provada hebben we op de stands van diverse NEPROM-leden weer een aantal stimulerende rondetafelgesprekken gevoerd over actuele onderwerpen.

​Tijdens de afgelopen Provada hebben we op de stands van diverse NEPROM-leden weer een aantal stimulerende rondetafelgesprekken gevoerd over actuele onderwerpen.

Kansen en obstakels voor middenhuur
Eenzijdige regulering van middenhuur door gemeenten was één van de gespreksonderwerpen aan de rondetafel van a.s.r. Real Estate en NEPROM.

Is de 'key worker' meer dan het gezicht van de middenhuur?
Met name in de steden blijft de woningbouwproductie achter, terwijl de vraag toeneemt. Hierdoor wordt het steeds moeilijker, ook voor de zogenaamde key workers, om geschikte huisvesting te vinden. Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door Vesteda en NEPROM.

Living as a service
Eigen haard is goud waard, maar hoe lang nog? Gaan we naar woonconcepten waar we niet het product ‘woning’, maar de dienst ‘wonen’ afnemen? Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door Rabo REF en NEPROM.

Verstedelijking vraagt om meer mixed use hoogbouw
Inzetten op mixed use hoogbouw is een manier om echt te verdichten én hoogwaardige stedelijke milieus te realiseren. Hoe doen we dat, welke partijen zijn daarvoor nodig en welke uitdagingen moeten we aangaan? Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance en NEPROM.

Hoe kun je het beste bouwen aan gezondheid?
Om de gezondheid en het welbevinden van stedelingen te vergroten is het belangrijk om te investeren in een leefomgeving met aandacht voor gezondheid en welzijn. Hoe doe je dat, en welke rol heeft de vastgoedontwikkelaar? Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door VanWonen en NEPROM.

Stadsmakers aan tafel
Een mooi project is één ding, maar uiteindelijk moeten we met elkaar nieuwe stukken stad maken. Hoe doe je dat? Wie zijn de belangrijkste spelers, en wat kunnen ze bijdragen? Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door AM en NEPROM.

PowerWindows!
Om bij nieuwe gebouwen beter gebruik te kunnen maken van zonne-energie heeft het Delftse Bedrijf PHYSEE een raam ontwikkeld dat elektrische energie opwekt via ingebouwde zonnecellen. Verslag van het rondetafelgesprek georganiseerd door VORM en NEPROM.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/provada2019.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/provada2019.jpg

Tags