Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
1 maart 2018
De Regio-sessies
Netwerken op het niveau waar het ertoe doet! Dit jaar op de DVDP twee gesprekken op regioniveau, tussen overheid en markt, over de ruimtelijke toekomstvisie van de regio. Er is een regiosessie MRA (Metropoolregio Amsterdam) en een regiosessie MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).​

​In de Regio-sessies staan de volgende vragen centraal:
  • Waar gaan we de komende 10 a 15 jaar naartoe?
  • Welke plannen hebben de gemeenten/regio’s, ook op middellange termijn?
  • Hoe het woningvraagstuk op te lossen?
  • Wat zijn de komende jaren de ontwikkellocaties?
  • Hoe zit het daar met OV?
  • Welk type woonmilieus wordt beoogd? En waar?
  • Hoe zien gemeenten/regio’s de samenwerking met de markt?
  • Sluiten marktvraag en lokaal/regionaal beleid voldoende op elkaar aan?​​

Regioses​​sie MRA (Metropoolregio Amsterdam)

Met: 
Esther Agricola (directeur Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam)
Annius Hoornstra (concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad)
Ronald Huikeshoven (directievoorzitter AM)
Allard van Spaandonk (managing director Dutch Investments Bouwinvest)

Onder leiding van:
Erik Faber (Partner (Re)Development Services Fakton)


Regiosessie MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) 

Met:
Henk Harms (directeur Ontwikkeling en Realisatie gemeente Den Haag)
Jos Melchers (directeur Gebiedsontwikkeling gemeente Rotterdam)
Maarten van Duijn (Directievoorzitter Heijmans Vastgoed)
Tobias Verhoeven (Directeur Synchroon)

Onder leiding van: 
Patrick Joosen (directeur regio Zuid-West BPD)

https://intern.neprom.nl/afbeeldingen/dvdp/regiosessies.png, https://intern.neprom.nl/afbeeldingen/dvdp/regiosessies.png