Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
9 april 2018
Verantwoordelijke investeerders: stadsbelang en de eigen businesscase
​Het Rijksvastgoedbedrijf en Amvest zijn twee krachtige, nationaal werkende investeerders die zelf op heel veel plaatsen het initiatief nemen tot nieuwe vastgoed- en gebiedsontwikkelingen die uiteindelijk dienstig moeten zijn aan de eigen bedrijfsdoelstelling: respectievelijk goede kantoorhuisvesting voor rijksambtenaren tegen acceptabele kosten en rendement ten behoeve van de pensioengerechtigden. 

Tegelijkertijd willen deze investeerders een lange termijn bijdrage aan de stad leveren waar zij hun projecten realiseren; ook vanuit welbegrepen eigen belang. Hoe vul je die verantwoordelijkheden in, hoe werk je op lange termijn samen met de lokale partijen, wie neemt waarvoor op lange termijn verantwoordelijkheid, wat verwacht je van elkaar, wat heb je elkaar te bieden? 

Als investeerder ben je afhankelijk van de lokale politieke voorkeuren, die periodiek sterk kunnen wisselen. Als stad ben je voor de kwaliteit van je stedelijke gebied voor een belangrijk deel afhankelijk van private investeerders. Vooral bij omvangrijke gebiedsontwikkelingen leidt dat tot grote wederzijdse afhankelijkheid. 

Annet Bertram (foto) en Heleen Aarts gaan aan de hand van concrete praktijkprojecten in op de belangrijkste thema’s bij een gebiedsgerichte aanpak, zoals: de kwaliteit van de openbare ruimte, het functioneren van de plint, duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen.

Met:
Heleen Aarts (directeur Gebiedsontwikkeling Amvest)
Annet Bertram (directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van BZK)
Allard Jolles (directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van BZK) 

Onder leiding van:
Josja van der Veer (directeur VU FCO)

https://intern.neprom.nl/afbeeldingen/dvdp/annet-bertram.png, https://intern.neprom.nl/afbeeldingen/dvdp/annet-bertram.png