Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
31 mei 2022
DVDP-verslag: Geluk & gezondheid in de gebouwde omgeving

​Dag van de Projectontwikkeling 2022, sessie 4
"Zachte thema's vertalen in gezonde verdienmodellen"

Gelukkige mensen zijn gezonder. De vastgoedbranche kan daar een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld zo te bouwen dat ontmoeting gefaciliteerd wordt. Voor projectontwikkelaars is het nog even zoeken hoe investeringen in geluk en gezondheid kunnen renderen. Dat blijkt tijdens de sessie 'Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving' tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 19 mei in de Fokkerterminal in Den Haag.

"Met het thema geluk en gezondheid wordt in de branche nog weinig gedaan. De vraag is hoe we dat beter kunnen doen." Met deze woorden opent Michel Kolenbrander, creatief directeur van het Bureau voor Conceptuele Zaken, de sessie 'Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving'. Met een aantal stellingen toont hij vervolgens aan dat het thema Geluk en Gezondheid door bijna iedereen in de zaal belangrijk wordt gevonden.

Ontmoeting faciliteren
Pim van der Ven, architect bij Juli Ontwerp legt vervolgens uit dat vastgoed een belangrijke rol kan spelen bij het ervaren van geluk en gezondheid. "Eenzaamheid heeft een grote impact op dit thema. Daarom moeten we bouwen om ontmoeting te faciliteren. Hierdoor kunnen hoge zorgkosten vermeden worden doordat senioren op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Je wilt zo bouwen dat de mensen zich veilig voelen in hun buurtje. Verdichten is prima, maar het moet geen getto worden. En we moeten zorgen dat participatie gefaciliteerd wordt door de gebruiker centraal te stellen."

Samen zelfstandig
Deze onderwerpen zijn door Juli Ontwerp vertaalt in de thema's verbinding, invloed en gezondheid en zijn verwerkt in het project Samen Zelfstandig, een nieuw woonconcept voor zelfstandig wonende senioren in collectief verband in een stedelijke setting. Het ontwerp van Juli Ontwerp 'Gestapelde Hofjes' won de prijsvraag Samen Zelfstandig van Zilveren Kruis, Vereniging Achmea en Syntrus Achmea. Van Werken: "Het is een aantrekkelijk verhaal, maar voor ontwikkelaars is het weer iets extra's waar ze rekening mee moeten houden. Daarom hebben we de ambitie om deze zachte thema's te vertalen in gezonde verdienmodellen."

Panel
Jeroen Kemperman van Zilveren Kruis, Yvonne van Mierlo van Blauwhoed Studio en Jos Sentel van Syntrus Achmea vormen een panel over het thema Geluk & Gezondheid. Sentel legt uit hoe we kunnen versnellen op dit thema. "Environmental Social Governance is in opkomst. Hierdoor komen er prikkels van buitenaf om geluk en gezondheid in de gebouwde omgeving te bevorderen. We zijn nu als belegger op zoek naar tools hoe we deze aspecten meetbaar kunnen maken. En als we op basis van deze zachte criteria besluiten nemen, wat betekent dat dan voor onze rendementen?"

Welzijn
Van Mierlo vertaalt geluk en gezondheid naar het begrip welzijn. "Dat zit voor een groot gedeelte in het DNA van mensen, maar wordt voor 40 tot 50% ook bepaald door keuzes. En juist daar kunnen wij een bijdrage aan leveren. Toch is dat best lastig omdat de benodigde investeringen niet meteen terug te verdienen zijn. Daarom is op dit moment intrinsieke motivatie belangrijk om dit soort dingen voor elkaar te krijgen." Kemperman heeft vanuit zijn functie onderzocht welke manieren van wonen invloed hebben op de gezondheid van ouderen. "Het aantal senioren verdubbelt in de komende jaren en gaat naar 1,8 miljoen mensen. Dat legt een enorme druk op de zorg. En daarom is het belangrijk dat we huizen bouwen voor deze doelgroep waar ze op elkaar letten en dingen voor elkaar doen. Hoe maak je huizen waar deze mensen willen wonen?"

Post-it
De sessie wordt afgesloten met een activiteit. De deelnemers worden ingedeeld in groepen en worden gevraagd naar hun associaties bij de thema's verbinding, invloed en gezondheid. De groep van Van Mierlo heeft ervaren dat uitwisselen van ideeën nuttig is, vertelt ze. "Bij ons kwam naar voren dat je vooraf goed moet nadenken over het ontwerp. Financieel gezien hebben we bedacht dat het slim is om de vermeden zorgkosten te gebruiken als investering voor het ontwerp." In de groep van Kemperman kwam naar voren dat flexibiliteit heel belangrijk is. "We zijn er in de corona-tijd achter gekomen dat flexibiliteit in de woning mogelijk is, doordat we thuis moesten werken. In het ontwerp van onze gebouwen moeten we daar ook rekening mee houden." De groep van Sentel kwam tot een aantal conclusies. "We moeten het proces anders organiseren, eigenaarschap faciliteren. En we moeten bepalen of het alleen om geld gaat of om het maken van keuzes."

Thema leeft
Ook Van der Ven heeft het in zijn groepje gehad over geld. "Is er een financiële prikkel nodig of is het verantwoordelijkheid nemen?" En hij besluit de sessie met de woorden: "Het is duidelijk dat het thema Geluk & Gezondheid leeft. Ons doel is het om beweging te creëren." 

Auteur: Joop van Vlerken

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/geluk%20en%20gezondheid%20in%20een%20gebouwde%20omgeving.jpg