Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
16 mei 2023
Hoofdprogramma: Voortgang Programma Woningbouw

Hoever zijn we? Hoe gaan we om met tegenwind? Waar staan we volgend jaar? 

Martin van Rijn (Aedes) en Desirée Uitzetter (NEPROM) waren twee van de frontrunners van de Actieagenda Wonen, die bijna een-op-een in het hoofdstuk Wonen van het regeerakkoord is geland. Belangrijkste boodschap van de Actieagenda: Rijk pak de regie met als doel het versnellen van de woningbouwproductie naar 100.000 woningen per jaar met daarbij voldoende betaalbare woningen en lever daar ook de (wettelijke) instrumenten, financiële middelen en voldoende locaties bij.

In maart 2022 publiceerde Minister Hugo de Jonge. Als uitwerking van het Regeerakkoord, het Programma Woningbouw met daarin de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Waarvan ten minste twee derde betaalbaar voor mensen met een lager- en middeninkomen. De minister schreef dat hij dat wilde bereiken door de regie en de samenwerking te versterken. 

Tijdens deze sessie op het hoofdpodium van de DVDP vragen we aan de minister hoe ver hij gekomen is met de uitvoering van het Programma Woningbouw, wat de sector de komende tijd wat hem betreft nog te wachten staat en hoe Aedes en NEPROM het er als partners vanaf hebben gebracht in zijn ogen. Daarna gaan de drie hoofdrolspelers daarover met elkaar in gesprek.

We leggen vragen voor als: Hoe ver zijn we op streek? Vervult de minister de opdracht die hem is meegegeven? Zijn corporaties en marktpartijen betrouwbare partners voor het Rijk? In hoeverre zijn de doelen nog realistisch bij deze sterke economische tegenwind? Welke maatregelen treffen minister, corporaties en ontwikkelaars om koers te houden? Wat mogen we verwachten van de door de minister aangekondigde start-bouwimpuls? Hoe zit het met de balans tussen regie en regulering?
Met als slotvraag: waar staan we volgend jaar en over vijf jaar als het gaat om meer, bereikbare woningen voor die honderdduizenden woningzoekenden? 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202023/gezichten%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202023/gezichten%20(1).jpg