Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
7 maart 2024
Eerste glimp van het sessieprogramma

​Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de definitieve invulling van het DVDP-sessieprogramma. De eerste sessies zijn inmiddels rond en staan op de website. 

Met onderwerpen als de versnelling van het planproces, netcongestie, de actieve stad, dynamische binnensteden, toekomstbestendig vastgoed en de Nota Ruimte sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ruimtelijke opgaven van deze tijd. 

De komende periode zullen we het programma verder aanvullen. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten. ​

Bekijk hier het sessieprogramma. ​