Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
1 juni 2022
DVDP-verslag: De belofte van partnerselectie

​Dag van de Projectontwikkeling 2022, sessie 19
Partnerselectie is uitkomst voor lastige locaties

Tijdens de sessie De Belofte van Partnerselectie leggen Sven Schroots (Akro Consult), Joost Snepvangers (namens gemeente Zwijndrecht) en Eva Hekkenberg (VORM) uit wat de voordelen zijn om je in je kaarten te laten kijken.

Het Maasterras-West in Zwijndrecht is niet het meest aanlokkelijke stukje Nederland om als project- of gebied in te stappen. Zeker niet als er een volledig dichtgetimmerde tender zou liggen. Het gebied aan de Oude Maas word rücksichtsloos doorsneden door harde infra met de A16 aan de ene kant en het spoor aan de andere. Ook is er onder meer sprake van industrieel leidingwerk en een LPG-vulpunt.

Het gebied, onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling Diztrikt,  moet in de visie van de gemeente Zwijndrecht de komende jaren veranderen in een aantrekkelijk woon- werkgebied, de gezondste wijk van Nederland. Geen sinecure als je ook rekening houdt met de huidige invulling van het gebied, waar particulier bezit, veel sociale woningbouw en kantoorruimte die deels al lang en breed is uitgerangeerd elkaar afwisselen.

De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 hebben ontwikkelaars VORM en Blauwhoed gevraagd om gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling van het gebied. Zo wordt onderzocht wat bewoners aanspreekt die in dit gebied willen wonen, welke woningen hierbij passen en hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Er wordt ook afgesproken op welke wijze het plan het beste kan worden gerealiseerd.

Het is voor beide partijen spannend, ook voor de gemeente Zwijndrecht, stelt Joost Snepvangers die als zelfstandig projectontwikkelaar de kar trekt namens de gemeente. 'Als ik onze hele grex (de begroting van kosten en opbrengsten van de grondexploitatie in een gebied) overhandig aan onze partners krijg ik soms ook de vraag waar ik nou helemaal mee bezig ben. Vertrouwen en transparantie zijn voorwaardelijk. Dat moet groeien.'

Volgens Sven Schroots, senior adviseur bij Akro Consult, is partnerselectie door het infame Didam-arrest meer in zwang bij gemeenten en ontwikkelaars. Dat arrest bepaalde dat gemeenten de plicht hebben om bij verkoop van schaarse grond meerdere partijen te betrekken. 'Die tenderplicht ligt lastig, zeker op complexe locaties waar de uitkomst van een gebiedsontwikkeling niet zeker is. Door partnerselectie kun je in dat geval 'Didam' omzeilen. Het is eigenlijk een voorportaal van aanbesteding waarbij je gezamenlijk kijkt wat mogelijk.'

Met de (gebieds)ontwikkelaar, in het geval van het Maasterras-West gaat het om de combinatie VORM/Blauwhoed, wordt een exclusiviteitsovereenkomst gesloten voor het maken van een deelplan. De daadwerkelijke invulling vindt in de fase hierna plaats. Ook voor een ontwikkelaar als VORM is dat spannend erkent directeur concepten Eva Hekkenberg. 'Je zit veel eerder in het proces als investeerder terwijl de uitkomst nog niet zeker is. Tegelijkertijd kun je juist door gezamenlijke planning versnellen. Je kunt uiteindelijk als ontwikkelaar zelfs goedkoper uit zijn dan bij een tender omdat je te maken hebt met kortere procedures.'

Verslaglegging door PropertyNL

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/DVDP%20sessie%2019.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/DVDP%20sessie%2019.jpg