Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
7 maart 2023
Een eerste glimp van het prikkelende programma
Kom op donderdag 25 mei 2023 naar de Dag van de Projectontwikkeling in Den Haag! Dit is hét interactieve kennisfestival voor iedereen die actief is op het brede terrein van stedelijke ontwikkeling. We bieden een prikkelend programma boordevol ontmoetingen, workshops, debatten, excursies, lezingen en inspirerende keynote sprekers rond het thema 'Verbeter jezelf, begin bij de wereld'. 

Onze sector staat voor immense uitdagingen. Denk alleen maar aan de klimaatproblematiek, de teruggang in biodiversiteit, de strijd om de ruimte en de maatschappelijke polarisatie. Stuk voor stuk onderwerpen die hun slagschaduw laten vallen over het brede terrein van de stedelijke ontwikkeling; ons gezamenlijke vakgebied. Denk, praat en werk mee over hoe wij vanuit onze professie bij kunnen dragen aan een betere wereld!

Eerder kondigden we twee keynote sprekers aan: minister voor VRO Hugo de Jonge en Danielle Braun (corporate antropoloog en directeur van de Academie voor Organisatiecultuur). We werken nu hard aan het sessieprogramma met meer dan 20 verschillende sessies met onderwerpen als: participatie, systeemverandering, betaalbaar wonen, klimaatadaptief bouwen met de natuur, circulair en biobased bouwen, industrieel bouwen, grondbeleid, geluk en gezondheid, gedeeld verlangen, regionale woondeals, community building en nieuwbouw, wonen voor senioren en nog heel veel meer.

Meld je aan voor de Dag van de Projectontwikkeling 2023.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/new%20gen%20sessie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DVDP%202022/new%20gen%20sessie.jpg